nieuws

Randstad wil meer bouw- en sloopafval verbranden

bouwbreed

De Randstadprovincies Utrecht, Flevoland en Noord- en Zuid-Holland streven ernaar zoveel mogelijk brandbaar bouw- en sloopafval daadwerkelijk te verbranden.

De besturen willen daarvoor het tariefverschil tussen storten en verbranden in de komende jaren wegwerken. Tegelijkertijd moet er een harmonisatie in de tarieven optreden om te voorkomen dat tussen de provincies afvaltransport plaats vindt. Dat staat in de notitie ‘Samen staan we sterk’ van de vier Randstadprovincies.

De colleges van Gedeputeerde Staten zeggen daarin gezamenlijk optimaal gebruik te willen maken van de stort- en verbrandingscapaciteit in de Randstad. Het ligt verder in de bedoeling om met marktpartijen een organisatie op te richten die ervoor zorgt dat afval bij de verwerkers komt. Noord- en Zuid-Holland beschikken reeds over dergelijke organisaties.

De gecombineerde Randstadstatencommissies voor milieu bespreken op 27 april de nota.

Reageer op dit artikel