nieuws

Opinie Samenwerkingsverbanden vormen regionale structuur

bouwbreed

In reactie op het artikel “Bijscholing wordt dupe van besluiteloosheid partijen” (Cobouw, 15 april) wil ik opmerken dat het hoog tijd wordt dat cao-partijen voor de bouw de samenwerkingsverbanden in ons land eens onderkennen als centraal aanspreekpunt voor de regio.

Voor de direct belanghebbenden bij vakopleiding, volwassenenscholing en arbeidsmarktschommelingen, te weten de aannemer en zijn medewerkers, voegt een regionale bestuurlijke stroomlijning van het beleid, zoals partijen die nu voorstaan, uiteindelijk weinig aan de huidige situatie toe. De doelgroep heeft immers behoefte aan een aanspreekpunt dat werkelijk iets regelt. Dus ook een loket waarvoor men als het gaat om deze drie zaken in de vragende en uitvoerende zin terecht kan.

Samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen tien jaar bewezen dit met betrekking tot de vakopleiding goed aan te ke. Bedrijfstakgeld wordt hierbij bedrijfsmatig, dus efficient besteed. Vanwege de aantrekkelijke commerciele kant van het geven van bijscholingscursussen in het kader van artikel 35b is een aantal samenwerkingsverbanden zeer actief op het gebied van voorlichting, acquisitie en organisatie van het gehele cursusaanbod zoals dat in de cursuscatalogus van het Scholingsfonds staat. Espeq opleidingsbedrijven bouw/hout in Heerhugowaard scoorde in 1993 alleen al bijna 5000 scholingsdagen.

De lijn tussen de bouwbedrijven en de samenwerkingsverbanden is zeer kort. veel werknemers van de bij het samenwerkingsverband aangesloten aannemers hebben er reeds scholing gevolgd. Het lijkt dus logisch om bij diezelfde samenwerkingsverbanden (of clusters daarvan) andere regionaal coordinerende taken onder te brengen.

*) Simon de Smet is directeur van Espeq Opleidingsbedrijven in Heerghugowaard.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels