nieuws

Oostzeelanden kampen met forse milieuvervuiling

bouwbreed Premium

De landen langs het zuidoostelijke deel van de Oostzee kampen met meer dan aanzienlijke milieuproblemen. Te denken valt aan de vervuiling van het zeewater, aan onveilige kerncentrales en aan de vervuiling op voormalige legerplaatsen.

Tekortkomingen in de infrastructuur beperken economische verbeteringen en dus de inkomsten die deze landen ke aanwenden voor het verbeteren van het milieu.

De Duitse staatsminister van Buitenlandse Zaken H. Schedrijvenfer legde op een bijeenkomst in Kiel uit dat vooral de bondsrepubliek kan profiteren van de milieuwerken die het Oostzeegebied vraagt. Daarmee pakt Duitsland welbeschouwd ook het eigen milieu aan omdat het in het noorden deels aan de Oostzee grenst. Verbetering van het milieu zet tevens de eerste stap op de weg naar economische opleving die voor meer welvaart en welzijn zorgt. In het verlengde daarvan ligt politieke stabilisering waaruit een grotere internationale veiligheid volgt. Niet in de laatste plaats voorkomt een meer florissante economie het ontstaan van migratie naar rijkere landen.

Volgens Schedrijvenfer vereist verbetering van de economie in de Oostzeestaten eerst aanpak van de infrastructuur. Op de tekentafels liggen inmiddels plannen voor de zogeheten Via Baltica en de Via Hanseatica. Duitsland toont vooral belangstelling voor de laatstgenoemde weg die de bondsrepubliek met de Baltische regio verbindt. Tussen Lieuwebeck en Stettin begon intussen de aanleg van de Oostzee-snelweg die de eerste fase van de Hanseweg moet vormen. Onder infrastructuur valt volgens Schedrijvenfer ook telecommunicatie. De zogeheten Trans-Europa Lijn die eerder dit jaar in gebruik kwam moet op korte termijn door middel van nieuwe aansluitingen de telecommunicatie in onder meer de Baltische staten verbeteren. Geen van de zuidoostelijke Oostzeestaten is momenteel in staat op eigen kracht de gevraagde veranderingen zelfstandig in gang te zetten. Schedrijvenfer hoopt en verwacht dat de EU in deze een steeds belangrijker rol zal spelen. De verschillende hulpprogramma’s zorgden tot op heden voor niet onaanzienlijke resultaten. De toestand vereist echter meer. Bondsminister K. Kinkel van buitenlandse zaken stelt om die reden de EU het Ontwikkelingsprogramma Oostzee voor. Het gaat hierbij om een variant op het programma dat de EU voor de regio’s langs de Middellandse Zee aanhoudt.

Via Baltica staat voor een ruim 600 kilometer lange autosnelweg tussen Helsinki en Warschau. De basis voor deze weg is in beginsel aanwezig en bestaat uit een verzameling provinciale wegen en wegen waarvan aanvankelijk alleen het leger gebruik maakte. Aanpak van het hele trace vergt om en nabij f. 400 miljoen. Jaarlijks loopt dit bedrag als gevolg van bijvoorbeeld winterschade steeds verder op. Op dit moment toonde alleen de Europese Bank voor Herbouw en Ontwikkeling interesse voor het geven van een financiele bijdrage. Het gaat hierbij om een klein bedrag voor de aanpak van een van de ergste knelpunten. In de Baltische staten neemt de belangstelling voor de aanpak van de snelweg af. In plaats daarvan groeit de interesse voor de verbetering van d e spoorwegen. De belangstelling voor de weg daalt mede door het gebrek aan samenwerking tussen de drie Baltische staten.

Reageer op dit artikel