nieuws

Ook bitumen-emulsie bindt teerhoudend asfalt

bouwbreed

Bij de reconstructie van de Canterlandseweg in de gemeente Leeuwarden is een voor Nederland nieuwe hergebruikstechniek toegepast voor teerhoudend asfaltgranulaat. Het teerhoudende materiaal dat vrijkomt, wordt daartoe gebonden met een speciale bitumenemulsie. Tot op heden kon dat alleen met cement.

Het werk betreft een wegvak van circa achthonderd meter en hergebruik van ongeveer 1000 ton teerhoudend asfaltgranulaat dat is gebonden met bitumenemulsie. Het maakt deel uit van onderzoek, uitgevoerd door Vermeer Grond en Wegen te Hoofddorp en Smid & Hollander uit Groningen, gericht op het ontwikkelen van een hergebruikstechniek die het mogelijk maakt teerhoudend asfaltgranulaat milieuhygienisch verantwoord en constructief zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken in de wegenbouw.

Doel gehaald

Volgens de poleiders ir. J.W. Jansen Venneboer (Vermeer Grond en Wegen) en drs.. H.J. Hoppen (B.V. Asphalt- en chemische fabrieken Smid & Hollander) is met uitvoeren van het proefpo aangetoond dat het doel van het onderzoek is gehaald.

Emulsiegebonden teerhoudend asfaltgranulaat heeft volgens de ontwikkelaars van de hergebruiksmethode goede milieuhygienische eigenschappen. Volgens voorlopige resultaten van uitloogonderzoek zou het gaan om globaal drie maal minder uitlogen dan kan worden gerealiseerd met de methode BRAC, waarbij breekasfalt wordt gebonden met cement.

Goedkoper

Het po in Leeuwarden is tien procent goedkoper aangeboden dan reconstructie volgens een traditionele constructie zou zijn geweest.

De verwerking van het bitumenemulsiegebonden teerhoudend breekasfalt lijkt op die van warm asfalt. De aanvoer geschiedt met behulp van vrachtwagens. Met spreidmachines wordt het in de juiste dikte aangebracht. Voor de verdichting zijn een stalen wals en een bandenwals ingezet.

De poleiders willen de hergebruiksmethode met bitumenemulsie niet vergelijken met die met BRAC. Zo een vergelijking zou niet zuiver zijn, omdat ze een oplossing bieden voor wegen met verschillende verkeersklassen. Cementgebonden teerasfaltgranulaat voldoet voor hergebruik in funderingen van zwaar belaste wegen. Met emulsiegebonden teerhoudend asfaltgranulaat zijn wegfundering te realiseren voor verkeersklassen I en II en mogelijk een deel van III.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel