nieuws

Ontwikkeling van windenergie gediend met betere tarieven

bouwbreed Premium

De teruglevertarieven voor elektriciteit, opgewekt met behulp van windturbines in particulier bezit, vormen een belangrijke factor om windenergie in ons land van de grond te krijgen. Daarnaast helpen uiteraard ook verlaging van de kostprijs van windenergie en het verbeteren van de ruimtelijke inpassing van windenergie.

Met dit antwoord van minister Andriessen onderschrijft hij de stelling van het Tweede Kamerlid Tommel van D66. Die stelde hem enige vragen naar aanleiding van het achterwege blijven van voldoende activiteit op dit terrein.

Een hogere teruglevertarief en een additionele component zou samen met een EZ-subsidie een gezonde exploitatie van windturbines door particulieren mogelijk moeten maken, aldus de bewindsman.

Reageer op dit artikel