nieuws

Nuenen en Mierlo bang voor Eindhoven/Helmond

bouwbreed

De Brabantse gemeenten Nuenen en Mierlo vrezen door Eindhoven en Helmond overvleugeld te worden. Om dit te voorkomen hebben beide gemeenten twee nota’s gepresenteerd waarin grootschalige woningbouw door Eindhoven en Helmond onwenselijk wordt genoemd.

Zoals bekend moet de regio Eindhoven/Helmond tot en met 2005 ongeveer 40000 woningen kwijt. Een deel van dit aantal, namelijk tussen de 12000 en 25000 woningen, willen Helmond en Eindhoven in het zogenoemde ‘middengebied’ dat tussen beiden steden ligt, realiseren.Dat in dit gebied ook de gemeenten Nuenen en Mierlo liggen, wordt door Helmond en Eindhoven niet als onoverkomelijk beschouwd. Sterker, het woord annexatie is al meer dan eens gevallen.

Nuenen en Mierlo vinden uiteraard dat hun grondgebied tussen Eindhoven en Helmond niet voor grootschalige woningbouw mag worden gebruikt. Om ook de buitenwacht hiervan te overtuigen presenteerden zij twee rapporten van externe deskundigen waaruit blijkt dat het volbouwen van dit gebied om uiteenlopende redenen niet wenselijk is.

Bovendien is het volgens Mierlo en Nuenen ook niet nodig omdat elders voldoende grond beschikbaar is om huizen te bouwen.

Waarde

Een van de externe deskundigen, het bureau Lroterzing Keijsers & Van Riel, concludeert dat het middengebied een grote landschappelijke waarde heeft. Bovendien heeft het een belangrijke recreatieve functie. De andere deskundige, prof.dr. G. Wissink, becijferde dat Eindhoven en Helmond op eigen grondgebied voldoende plek hebben om te bouwen.

Niet bekend

Volgens de woordvoerder hebben Eindhoven en Helmond nog geen concrete bouwplannen voor het middengebied. “Wel is de wens uitgesproken dat beide gemeenten naar elkaar moeten groeien. En dat heeft directe consequenties voor Nuenen en Mierlo”. Daarbij geeft de woordvoerder tevens aan dat bebouwing van het middengebied op termijn noodzakelijk zal worden om aan de Vinex-bouwopgave van 40000 woningen te ke voldoen.

De relatie tussen de gemeenten onderling is er echter niet beter op geworden. “Maar dat is normaal als je als gemeente een annexatie boven het hoofd hebt hangen.” Overigens ligt in de ogen van de gemeentewoordvoerder hiervan voor een deel de schuld bij de provincie. “Bij de gemeentelijke herindeling heeft de provincie het middengebied bewust nog niet ingevuld. Dat verhoogd de onrust.”

Provincie

De provincie Brabant wil hier niets van weten. In de ogen van de provinciewoordvoerder is er ook onrust bij gemeenten die al wel weten dat ze heringedeeld worden. Binnen “afzienbare tijd” nemen GS een beslissing over de bestuurlijke indeling van het middengebied. Dat dit besluit nu nog niet is genomen heeft volgens hem te maken met de geografische en bestuurlijke problemen die het college in het gebied voorziet.

Reageer op dit artikel