nieuws

Nieuwe serie Schindlerliften geeft grote keuzevrijheid

bouwbreed Premium

Schindler heeft een nieuwe serie liften, de Schindler 300, op de markt gebracht. De serie onderscheidt zich van alle voorgaande door de grote flexibiliteit in produktie en samenstelling. Er is keuze uit meer dan 1250 componenten waaruit liften worden samengesteld.

Voorheen is de produktie van de Schindlerliften er altijd een geweest van grote ambachtelijkheid in beslotenheid. De liften werden ontworpen en geproduceerd. in de fabriek. Dat gold voor alle Schindler vestigingen in Europa. Liftontwerpers en fabrikanten zijn altijd tamelijk naar binnen gericht bezig geweest. Vooral in de laatste jaren hebben liftenfabrikanten dit besloten pad verlaten en hebben zij wegen gezocht om de produktie van liftonderdelen te flexibiliseren en vooral ook te decentraliseren.. Schindler nu, is daarin op een heel inventieve wijze in geslaagd.

Zes fabrieken

Een belangrijk voordeel daarbij is zonder meer geweest, dat Schindler alleen al in West-Europa over zes internationale fabrieken beschikt en een groot aantal internationale groepsvestigingen en contactpunten. Elke fabriek maakte zijn eigen liften en of roltrappen of -paden. Dat is nu volstrekt anders. Alle zes fabrieken in Melun en Mulhouse in Frankrijk, Zaragoza in Spanje, Lucarno en Ebikon in Zwitserland en een in Berlijn in Duitsland, hebben nu volgens directeur R.J.W. Beuker een eigen specialisme gekregen. “Dat heeft gigantische voordelen.”

Wiel uitvinden

Zo behoeft niet elke fabriek steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Met zijn allen wordt gedacht over nieuwe concepten, waarna bij vaststelling elke fabriek zijn speciale te maken onderdelen krijgt toegewezen. Hoewel het segment aan te fabriceren onderdelen per fabriek daardoor enorm is gedaald, is desalniettemin het aantal onderdelen waaruit een lift is samen te stellen veel groter. Er kan namelijk worden gekozen uit een assortiment van ruim 1250 onderdelen. En dat is een verdeling op hoofdonderdelen. We praten dan nog niet over zaken als kleur- en bekledingsvariaties, hoe belangrijk die op zich ook zijn,” aldus Beuker.

Automatiseren

“Een ander belangrijk voordeel van dit specialisme is, dat de fabrieken gemakkelijker in staat zijn hun ‘geringere’ assortiment per fabriek te automatiseren. Dat wil zeggen dat de hele produktielijn per fabriek beter kan worden geautomatiseerd van (computer)-ontwerp tot en met de computer-gestuurde produktie van de onderdelen aan toe. En daaruit vloeit weer de absoluut aanwezige mogelijkheid van snelle levering voort. De levertijd is door deze grootse ingreep van Schindler teruggebracht tot de helft van de oorspronkelijke en dat bij een veel ruimer keuzepakket”, zo zegt Beuker met overtuiging.

Late keuze

“Een ander niet onbelangrijk voordeel is de mogelijkheid van de late keuze”, vult de manager A. J. Nagtegaal van Schindler Liften BV te Den Haag aan. “Dat wil zeggen, dat de architect door de sterk verkorte levertijd in staat gesteld wordt op een betrekkelijk late tijd zijn definitieve keuze van het liftenpakket vast te stellen. Dat geeft hem tot het laatste moment ‘speelruimte’. Uit deze beide voorbeelden volgt automatisch het niet onbelangrijke financiele voordeel. Namelijk, door de ‘late keuze’ verschuift ook het financieringstijdstip, maar vooral de duur daarvan en dat is financieel aantrekkelijk voor de opdrachtgever”, zo zegt Nagtegaal. “Ook op het werk verandert door de nieuwe aanpak veel. in plaats van dat de lift of roltrap op het werk zo goed als compleet wordt geinstalleerd, worden ze nu in onderdelen tot de allerkleinste, op het werk geleverd.

Meccanodoos

Als een voorwerp uit een meccanodoos, zo worden de liften van de 300 serie voortaan op het werk geassembleerd. Het is duidelijk dat deze hele nieuwe aanpak een feilloze infrastructuur en logistieke aanpak vereist. Het kan en mag natuurlijk niet gebeuren, dat onderdelen worden vergeten, want dan komt het verhaal van de levertijd in gevaar. De meer dan 1250 configuraties die mogelijk zijn behelzen de deurtechniek, de hele besturing van de lift alsmede de aandrijving, kooi-indeling en specifieke hulponderdelen. Al deze zaken zijn volstrekt gestandaardiseerd, maar de variatiemogelijkheden zijn zo groot, dat het individuele karakter van elke lift is gegarandeerd, ” aldus Nagtegaal. Op dit punt aangekomen neemt Beuker de zaak weer moeiteloos over. “Door de verregaande computerisering binnen de fabrieken en de gespreide opdrachten is het ook mogelijk heel snel prijsopgave te doen en daarin ook in latere stadia naar believen te wijzigen in de liftsamenstelling, zonder de levertijd in gevaar te brengen.

De nieuwe serie maakt het ook mogelijk vooraf de deuren te plaatsen, voordat de liftkooi wordt opgebouwd. Dat lijkt op zichzelf nogal van ondergeschikt belang, maar dat is het zeker niet.

Veiligheid

In de eerste plaats kan het plaatsen van de deuren van groot belang zijn voor de veiligheid van bewoners van flatgebouwen of gebruikers van kantoren. Ten tweede wordt met het plaatsen van de deuren vooraf voorkomen, dat bouwafval en cementresten in de liftkoker verdwijnen met alle nare gevolgen van dien, bijvoorbeeld toekomstige liftstoringen.

En tenslotte wordt de liftschacht als trekgat voor tocht en als brandgat afgesloten”, aldus Beuker. Het spreekt vanzelf dat het hele concept van de serie 300 op het nieuwe fabricage- en transportsysteem is aangepast en dat ze is gemoderniseerd.

Een van de opvallendste interieurveranderingen is wel, dat de vierkante bedieningsknoppen en rechthoekige schildjes zijn teruggebracht tot de nostalgische ronde knopjes en afgeronde schildjes.

Knoppen weer nostalgisch rond in plaats van vierkant.

Microprocessors al verregaand opgenomen in het besturingssysteem van liften.

Accessoires ke meer ‘smoel’ geven aan liftkooi.

Reageer op dit artikel