nieuws

Nieuwe protesten tegen uitbreiding Schiphol

bouwbreed

Het verongelukken van een KLM-Cityhopper, waarbij drie doden te betreuren waren, heeft de discussie over de uitbreiding van de luchthaven Schiphol weer doen oplaaien. De huidige inspraakronde over de uitbreiding, inclusief de aanleg van een vijfde baan, duurt tot 10 mei.

Na die inspraakronde, die op 18 januari j.l. begon, wordt een rapport opgemaakt waarin de belangrijkste reacties zullen worden opgenomen. Op basis van dat rapport volgen dan in de zomer hoorzittingen onder leiding van onafhankelijk voorzitter mr. G. Brokx.

Het kabinet zal in het najaar een definitief standpunt over de uitbreidingsplannen van Schiphol, die in totaal een bedrag van f. 30 miljard zullen vergen, innemen, waarna de uiteindelijke beslissing begin volgend jaar door de Tweede Kamer zal worden genomen.

Verplaatsen

Het recente ongeluk heeft weer meer stemmen doen opgaan op niet alleen de uitbreiding van Schiphol tegen te houden, maar zelfs om de hele luchthaven te verplaatsen.

Een luchthaven als Schiphol hoort met de duidelijke plannen tot uitbreiden en de nog toenemende vliegbewegingen in de toekomst absoluut niet in een zo druk woongebied, zo wordt van de zijde van de dorpsvereniging Zwanenburg gesteld. Deze vereniging is al jaren een fervent tegenstander van de aanleg van een vijfde baan.

Strategisch bosje

Milieudefensie heeft direct na het ongeluk tegen een mogelijke aanleg van de vijfde baan geprotesteerd door de aankoop van een stukje land op de plek waar die baan zou moeten komen. De vereniging meent hiermee een goed middel in handen te hebben om de voorgenomen uitbreiding van de luchthaven tegen te gaan.

Milieudefensie wil op het halve hectare grote terrein bomen planten zodat er het ‘Bulderbos’ kan ontstaan. Met dat bos denkt de vereniging een goede kans te maken de groei van Schiphol via de rechter te ke uitvechten. Alle wettelijke mogelijkheden om onteigening tegen te gaan zullen worden aangegrepen, aldus de vereniging.

Een woordvoerder van de luchthaven denkt dat wanneer het parlement tot aanleg (in het jaar 2003) van een vijfde baan besluit er wel degelijk tot onteigening kan worden overgegaan.

Reageer op dit artikel