nieuws

NEM, 50 procent van HBG, haalt bezem door het bedrijf

bouwbreed

Nederlandse Energie en Milieu (NEM) f. het vroegere Nederlandsche Electrolasch Maatschappijf. reorganiseert. Uit het begin deze week verschenen jaarverslag 1993 blijkt dat het personeelsbestand in de eerste maand van dit jaar met zeventig is teruggebracht naar 225 medewerkers. Een achtergrond van deze maatregel zijn de uitblijvende investeringen van de chemie in procesapparatuur. Daardoor is er sprake van overcapaciteit. Als gevolg van deze ontwikkeling besloot NEM eind 1993 met deze activiteiten te stoppen.

NEM heeft bij een omzet van f. 190,17 miljoen een netto resultaat geboekt van f. 5,368 miljoen. Van dit bedrag gaat f. 2 miljoen naar de aandeelhouders HCG industrieservice (HBG) en L.&C. Steinmuller GmbH (Philipp Holzmann). Als gevolg van de reorganisaties werd de winst met f. 2,5 miljoen gedrukt.

Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat NEM de helft van de omzet in het buitenland genereert. In het verslagjaar 1993 kreeg men de opdracht om in China vier afgassenketels achter gas turbines te bouwen. De onderneming verwacht in 1994 eenzelfde omzet met een vergelijkbaar resultaat te behalen.

Reageer op dit artikel