nieuws

Nederlandse economie groeit uiterst langzaam

bouwbreed Premium

President-directeur Duisenberg van De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economie in Nederland dit jaar met circa 1,1 procent groeit. In 1995 zal de groei “net iets onder de 2,5 procent” uitkomen, zei hij bij de presentatie van het jaarverslag over 1993. Het Centraal Bureau gaat uit van een groei van 1 procent.

De raming van Duisenberg sluit bijna naadloos aan bij de verwachtingen van het Centraal Planbureau in het eerder dit jaar gepubliceerde Centraal Economisch Plan. Het CPB verwacht voor 1995 2,5 procent groei. De Nederlandse economie groeit minder sterk dan de Duitse. De zes economische onderzoeksinstituten in Duitsland meldden eerder deze week dat de economische groei dit jaar 1,5 procent zal bedragen.

DNB wijst als verklaring voor de achterblijvende groei in Nederland ten opzichte van Duitsland op de opbouw van het Nederlandse produktiepakket. De sectoren dienstverlening en landbouw, die minder conjunctuurgevoelig zijn, nemen in Nederland een verhoudingsgewijs belangrijke plaats in. Bovendien is de Nederlandse industrie in vergelijking met de Duitse meer georienteerd op de produktie van niet-duurzame consumptiegoederen en minder op die van kapitaalgoederen.

“Dat is zowel een zwakte als een sterkte”, zei Duisenberg. “Daardoor profiteren we minder van een opgaande conjunctuur. Ons herstel zal daardoor gematigder zijn zoals we ook gematigder in de neergang waren.”

Over de lange rente durft Duisenberg geen uitspraak te doen. Of de oplopende tarieven f. momenteel staat de rente voor tienjarig staatspapier op 6,6 procentf. nu een hobbel vormen of een correctie op de zeer forse daling van de kapitaalmarkttarieven, weet de bankier niet. Wel verwacht hij dat de korte rente f. de geldmarktrentef. in Duitsland nog wel iets zal dalen, hoewel niet zo veel. “De Nederlandse rente zal ook wel weer eens zakken.”

Investeringen

De Nederlandse economie is vorig jaar ‘minimaal’ gegroeid door afnemende investeringen en een lage groei van de consumptie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het bruto binnenlands produkt ten opzichte van 1992 met slechts 0,2 procent toe. Dat is zelfs nog minder dan waar het Centraal Planbureau in maart rekening mee hield.

‘Krimp’

De hoogste groei werd vorig jaar bereikt in het derde kwartaal (bijna 1 procent). In het eerste kwartaal was er zelfs sprake van 0,5 procent ‘krimp’, en rees de discussie of er sprake was van recessie. In het tweede kwartaal was er echter weer sprake van geringe groei (0,2). De groei in het vierde kwartaal kwam uit op 0,3 procent.

De omvang van de investeringen daalde vorig jaar met bijna 3 procent. De investeringen in gebouwen daalden met 9 procent, die in vervoermiddelen zelfs met 20 procent. De investeringen in nieuwe woningen, en in grond-, water- en wegenbouwkundige werken bleven nagenoeg op het niveau van 1992. De investeringen in machines namen licht toe, mede doordat in het derde kwartaal enkele grotere poen zijn opgeleverd.

Reageer op dit artikel