nieuws

Milieu-organisaties eisen inzage geheim plan gasafzet

bouwbreed Premium

De Stichting Natuur en Milieu eist samen met andere milieu-organisaties dat minister Andriessen het geheime Integrale Plan van Gasafzet openbaar maakt. Volgens de organisaties bevat dat plan essentiele informatie over de beweerde noodzaak van de opslag van aardgas.

Dat is actueel nu de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Gasunie een grote ondergrondse opslag willen bij Langelo in Drenthe.

Omdat de gemeente Norg en de provincie Drenthe de hakken in het zand hebben gezet, hebben NAM en Gasunie kort geleden aan de regering gevraagd beide via een zogeheten aanwijzingsprocedure tot medewerking te dwingen. NAM en Gasunie zeggen dat zonder de opslag in de nabije toekomst de levering van gas aan huishoudens in het gedrang kan komen in perioden van extreme koude. De milieubeweging plaats echter grote vraagtekens bij dit ‘koude-voetenverhaal’. Tot nu toe is volgens haar de noodzaak niet aangetoond.

Reageer op dit artikel