nieuws

Meten basis van alle goeds, dus ook van kwaliteitzorg

bouwbreed Premium

De zorg om kwaliteit moet verder gaan dan alleen het borgen ervan. Het gaat ook om de alertheid geen kansen verloren te laten gaan voor het verbeteren van kwaliteit. Maar de bron van alles blijft meten. Dit viel dinsdag in Nieuwegein op te maken uit hetgeen op het symposium ‘NEN-ISO 9004-4’ te berde werd gebracht.

Op de studiedag, georganiseerd door Euroforum te Eindhoven, werd de richtlijn met aanbevelingen om tot voortdurende verbetering van kwaliteit te komen door meerdere sprekers van een toelichting voorzien.

De richtlijn kan behulpzaam zijn in het verhelderen van de inzichten die nu nog aanleiding zijn voor de discussie die omtrent ISO-certificering wordt gevoerd.

Certificatie volgens deze kwaliteitsnorm zou bureaucratie in het bedrijf in de hand werken. Ook worden handboeken gekopieerd waarmee een certificaat wordt gehaald alleen maar omdat de markt het vraagt. Dit is niet de goede weg om aan kwaliteit te doen. De ISO-certificatie moet liggen in het verlengde van integrale kwaliteitszorg. En dat is meer dan de zorg om de kwaliteit van processen en systemen.

Hulpmiddel

De richtlijn NEN-ISO-9004-4 is een hulpmiddel voor het management van de verbetering van de kwaliteit. Het management heeft die nodig zo viel te beluisteren. De leiding is vaak te zeer gericht op hierarchie, status en gewoonte. Dat heeft zijn weerslag in de cultuur die in een bedrijf of instelling heerst. De manager klaagt over gebrek aan informatie, de werknemers zijn ontevreden over hun werksituatie. Een gebrek aan kwaliteit moet niet aan anderen of aan een gebrek aan informatie worden geweten, was de lering die te trekken viel.

De basis voor een voortdurende verbetering van kwaliteit is het regelmatig en systematisch verzamelen van gegevens, het verwerken van deze gegevens tot trends die weer in het beleid worden verwerkt. Meten moet hierbij niet gezien worden als controlerend. Meten is het willen weten. En niet alleen factoren als verlettijden of uitval. Het gaat ook om zaken als communicatie, houding emotie en gedrag. Dit zijn allemaal factoren die meespelen bij het voortdurend verbeteren van kwaliteit.

Reageer op dit artikel