nieuws

Maleisie vraagt toezicht op het naleven van de ‘Bosconventies’

bouwbreed

Maleisie hecht grote waarde aan een strikt mondiaal toezicht op de Bosbeheer Conventies die twee jaar geleden in Rio de Janeiro zijn gesloten. Dr. Lim Keng Yaik, de Maleisische minister van Industrie stelt voor een nieuw orgaan in het leven te roepen om toezicht op de naleving te verzekeren.

“We staan voor de volle honderd procent achter de Conventies”, aldus de minister. De inzet van Maleisie voor een wereldwijd bosbeheer komt tot uiting in het regeringsbeleid, dat erop is gericht een duurzaam beheer van de regenwouden te bewerkstelligen. Dr. Lim is echter van mening dat andere tropische landen en de houtproducenten uit gematigde klimaatstreken eenzelfde politieke wil aan de dag moeten leggen. “De reactie van de noordelijke landen, die 90% van de totale houtproduktie in de wereld voor hun rekening nemen, is tot nu toe bijzonder teleurstellend”, zo zei hij. “De ontwikkelingslanden vinden, dat het ten aanzien van de UNCED- (Internationale conferentie over milieu en ontwikkeling) Conventies, niet bij vrome beloftes mag blijven”, zo meende hij.

Overwinning

Op een bijeenkomst van de Internationale Tropische Hout Organisatie in januari in Genrocentve, heeft Maleisie een kleine overwinning behaald. Het land slaagde er in een voorstel geaccepteerd te krijgen, waarin de landen in de gematigde klimaatzones werden opgeroepen dezelfde maatregelen te treffen voor het duurzaam beheer van hun bossen, als van tropisch hout producenten wordt verlangd. De Maleisische delegatie vindt dat zo een betere invulling wordt gegeven aan wat UNCED Bosbeheer Conventies heeft bedoeld.

Maleisie heeft reeds strenge maatregelen genomen om tot een goed beheer van de regenwouden te komen. Daar valt derhalve het terugdringen van de houtkap onder. Om te voldoen aan de ITHO (Internationale Tropisch Hout Organisatie) is de houtproduktie in de Maleisische deelstaat Sarawak de te twee jaar reeds met drie miljoen kubieke meter teruggebracht. Dat mede om de doelstelling van duurzame produktie van tropisch hardhout in het jaar 2000 te halen. Maleisie is daarmee duidelijk koploper als het gaat om implementatie van de ITHO-2000 doelstellingen.

“Een groot deel van ons land wordt volledig beschermd om de biodiversiteit van het regenwoud te handhaven”, zei Lim. “Op het moment bestaat 14,1% van onze bossen uit oorspronkelijk bos. Het totale bosareaal beslaat 70% van het hele land. Daaronder vallen 19,4 miljoen hectare bossen en 4,2 miljoen hectare aan palmbomen- en rubberplantages.”

Doelstelling

“Om de doelstelling in het jaar 2000 te halen zijn maatregelen getroffen”, aldus James Mamit van het Sarawak Forestry Department. Zowel op land als ter zee en per satelliet vanuit de lucht, wordt de selectieve kap van de bossen gecontroleerd. Zo nodig wordt er ingegrepen.

Voor het illegale kappen staat in Maleisie een gevangenisstraf van 20 jaar, plus een maximale boete van f. 400000. Ook het leger heeft bevoegdheden om op te treden tegen de illegale kappers.

Om de economische afhankelijkheid van de export van de boomstammen te verminderen, is de laatste jaren in Maleisie een omvangrijke houtverwerkingsindustrie tot ontwikkeling gekomen. De capaciteit van de industrie is al zodanig, dat de uitvoer van stammen uit de deelstaat Sabah en het Maleisisch schiereiland inmiddels is verboden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels