nieuws

Limburg stelt gebruik oud asfalt verplicht

bouwbreed

In alle toekomstige wegenbouwpoen, die door de provincie Limburg worden aanbesteed, zal voortaan minimaal 20 procent oud asfalt moeten worden verwerkt. Dat percentage moet binnen een jaar of vijf zijn opgelopen tot 50 procent. Gemeenten in Limburg zullen worden aangespoord dit voorbeeld te volgen.

Dit blijkt uit een door Gedeputeerde Staten opgesteld actieprogramma om het hergebruik van oud asfalt te stimuleren. Ze hebben daartoe besloten nadat onderzoek door de Industriebank LIOF had uitgewezen dat Limburg wat betreft toepassing van gerecycled asfalt achterloopt op de rest van het land.

Het onderzoek toonde aan dat de provincie Limburg en diverse gemeenten doorgaans oud asfalt overhouden dat door zijn kwantiteit en kwaliteit nog niet hergebruikt kan worden. Van de zes asfaltcentrales, die in de provincie functioneren, bleek er zegge en schrijve een (in Stein) in staat 50 procent van het oud asfalt te verwerken voor hergebruik. De overige centrales komen vanwege capaciteitsgebrek niet verder dan 20 procent.

Depot

Een belangrijk knelpunt is verder dat de meeste centrales problemen kennen met het opslaan van oud asfalt. Bovendien levert het scheiden van verschillende kwaliteitssoorten asfalt door middel van frezen in de praktijk problemen op.

In opdracht van de provincie zal het Afvalverwerkingsbne Limburg nagaan of het mogelijk is een depot in te richten voor opslag van oud asfalt, zodat vraag en aanbod beter op elkaar ke worden afgestemd. Dit moet volgens GS leiden tot een betere marktwerking en prijsvorming ten aanzien van oud asfalt.

Gemeenten zullen nadrukkelijk worden voorgelicht over het verwijderen en gebruik van oud asfalt. Dit is nodig om de nog her en der bestaande weerstand tegen toepassing van oud asfalt op te heffen. “We ke de gemeenten echter niet verplichten tot hergebruik van oud asfalt”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Richtlijnen

In het actieprogramma kondigen GS verder aan dat er praktische en uniforme richtlijnen zullen worden opgesteld voor het gebruik van oud asfalt en het meten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) in oud asfalt. Tenslotte kondigen GS onderzoek aan, in het kader van het nieuwe provinciale Milieu Beleids-Plan, naar de mogelijkheden om op langere termijn het hergebruik van oud asfalt te verhogen naar circa 50%.

Een woordvoerder van de provincie kan niet aangeven wanneer dat percentage bereikt moet zijn. Maar al te lang zal dat volgens hem niet duren: “Het moet mogelijk zijn om dit doel binnen pakweg vijf jaar te bereiken. Ons beleid is erop gericht om het recyclen van asfalt te bevorderen.”

Reageer op dit artikel