nieuws

L. Koopmans vertrekt bij TBI Holdings

bouwbreed

TBI Holding heeft een zwaar jaar achter de rug. Het netto-resultaat beliep f. 36,2 miljoen, dat is f. 4 miljoen lager dan over 1992. De omzet van het technologie-concern kwam uit f. 1,7 miljard ( f. 1,716 miljard).

De orderportefeuille nam toe van f. 1,7 miljard naar f. 1,8 miljard en de werkvoorrraad van f. 700 naar f. 900 miljoen.

Tot TBI behoren onder andere de bouwbedrijven Van Eesteren, Era Bouw, Hazenberg en Voormolen Bouw en de installatiebedrijven Croon en Wolter & Dros Groep. Als gevolg van de aanhoudende zwakke conjunctuur en de bestaande overcapaciteit op de bouw- en installatiemarkt zal volgens het bedrijf er geen sprake zijn van een verbetering van de marges in 1994. Zoals vorig jaar reeds werd gemeld werden in 1993 herstructureringen doorgevoerd.

De huidige directeur van TBI Holdings, prof. dr. L. Koopmans, zal binnenkort zijn functie neerleggen. Zij plaats wordt ingenomen door ing. M.I. Platschorre, nu nog lid van het bestuur van de CBR Groep in Brussel, en ir. P.P.W. Verweyen. Koopmans zal toetreden tot het bestuur van Stichting Beheer Vijverbos, eigenaresse van alle aandelen in TBI Holdings.

TBI is de reincarnatie van Ogem. Na de deconfiture van het Rotterdamse (bouw)concern werd de eerste sterfhuisconstructie in Nederland toegepast. In opdracht van een groep banken, Vijverbos, kreeg oud-Ogem-bestuurder Koopmans de taak de bouw- en installatieactiviteiten tot wasdom te laten komen.

Reageer op dit artikel