nieuws

Kabinet negeert pressie

bouwbreed

Belgen uitdiepen zeearm

De Westerschelde zal worden uitgebaggerd. Wanneer is volgens minister-president Lubbers nog niet duidelijk. “Nederland wil een waterverdrag, Nederland wil een uitgebaggerde Westerschelde en we willen ook een goed trace voor de hogesnelheids lijn (hsl)”, aldus Lubbers na afloop van het Kabinetsberaad.

Frans Oremus

Het kabinet negeert hiermee de druk vanuit het Belgische kabinet op de Nederlandse regering om snel een beslissing te nemen over de verdieping van de Westerschelde. De Vlaamse regering heeft namelijk laten weten de ondertekening van de verdragen over de kwaliteitsverbetering van de Maas en de Schelde, die dinsdag in de Noordfranse stad Charleville-Meziere zou plaatsvinden, niet bij te wonen als Nederland niet snel een beslissing hierover neemt.

De uitlatingen van Lubbers geven aan hoe de beslissing over het verdiepen van de Westerschelde verstrengeld is geraakt met andere politieke beslissingen als de waterverdragen en de tracekeuze van de hsl. De Belgen zijn deze koppeling van politieke beslissingen echter zat.

De Antwerpse rederijen beginnen ook ongedurig te worden. Ze weten, net als de Vlaamse regering, niet waar ze aan toe zijn en ke daarom geen investeringen doen. Sommige hebben zelfs gedreigd Belgie te verlaten. Nu is het namelijk al vaak zo dat grote schepen voor anker moeten om te wachten op hoog tij. De ontwikkeling dat containerschepen steeds groter worden maakt tenslotte uitdieping binnen enkele jaren van levensbelang voor de Antwerpse haven.

De Belgen zijn van mening dat hun geduld wel erg lang op de proef wordt gesteld. De burgemeester van Antwerpen heeft publiekelijk laten weten op het standpunt te staan dat Nederland voor het Internationale Hof moet worden gedaagd om de uitdieping van de Westerschelde af te dwingen.

Reageer op dit artikel