nieuws

Kabinet besluit tot aanleg A73 op oost-oever Maas

bouwbreed

Het kabinet heeft het besluit van minister Maij overgenomen om de A73 tussen Venlo en Sint Joost aan te leggen als autosnelweg op de oostelijke oever van de Maas. De totale kosten bedragen f. 975 miljoen.

De aanleg van de autosnelweg zal gefaseerd plaatsvinden. Een en ander houdt in dat wordt begonnen met de aanleg van een enkelbaans autoweg en dat op de west-oever van de Maas lokale maatregelen worden genomen. Hierbij moet worden gedacht aan omleggingen bij een aantal gemeenten om de verkeershinder in de kernen te verminderen.

Ongelijkvloers

De autoweg moet voor het jaar 2004 klaar zijn. De grootste knelpunten zijn daarmee verholpen. Na 2004 zal vervolgens de ombouw tot autosnelweg f. dat wil zeggen een weg met ongelijkvloerse kruisingenf. ter hand worden genomen.

Maij heeft haar besluit gebaseerd op het overleg dat zij de afgelopen week heeft gevoerd met het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI).

De voorkeur van de minister voor aanleg op de oost-oever is onder meer gebaseerd op de conclusie van de OVI dat op de oost-oever de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst is. Ook worden volgens de bewindsvrouw de huidige problemen op het gebied van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de regionale economie het beste opgelost met de oostelijke variant. Overigens blijkt uit de inspraakreacties dat ook de meeste besturen van Limburgse gemeenten en de provincie Limburg een voorkeur hebben voor dit trace.

Zorgvuldig

Minister Lubbers zei na afloop van het Kabinetsberaad geen problemen te verwachten met de financiele inpassing van het po. “Het bedrag is reeds voor een groot deel opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Voor een klein gedeelte zal echter nog een oplossing gezocht moeten worden.”

De premier voegde er verder aan toe het van zorgvuldig beleid te vinden getuigen dat er tien jaar is uitgetrokken voor het onderzoek naar de beste variant. “Precies tien jaar geleden nam Maij’s (minister Kroes, red.) voorganger hetzelfde besluit. In de inspraak werd echter voor een mer-procedure gepleit. Die is nu doorlopen. Het resultaat is hetzelfde, maar we weten nu dat het zorgvuldig tot stand is gekomen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels