nieuws

Inspectiesysteem basis voor onderhoud beton

bouwbreed

Kema Milieu Technologie te Arnhem heeft een model ontwikkeld voor het inspecteren van betonconstructies, het Inspectie Management Systeem InspecBase. Door toepassing van het systeem komen gegevens beschikbaar, die een goede basis vormen voor het opstellen van meerjaren-onderhoudsprogramma’s voor betonconstructies.

InspecBase is het resultaat van een landelijk onderzoek van Kema naar de toestand van betonnen fundamenten van hoogspanningsmasten. De uitkomsten van dat onderzoek bevestigen de bestaande kennis over schade aan beton.

Duidelijk werd, dat de inspectie van betonconstructies gedaan moet worden door medewerkers met voldoende betontechnologische kennis.

Kema heeft een standaard inspectieformulier ontwikkeld voor het vastleggen van de waarnemingen. De gegevens van het formulier worden ingevoerd in het Inspectie Management Systeem. Met behulp van dit systeem ke vervolgens goed onderbouwde adviezen gegeven worden voor reparatie en onderhoud.

Op 9 juni houdt I.A.G.M. Peeze-Binkhorst ’s middags een lezing over InspecBase, tijdens een bijeenkomst in het Elektrum van Kema te Arnhem. De bijeenkomst wordt ondersteund door de VABOR (Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie).

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij I.A.G.M. Peeze-Binkhorst, telefoon 085-566109, of bij de VABOR, fax 03403-79680.

Reageer op dit artikel