nieuws

Herstructurering West Invest werp vruchten af

bouwbreed Premium

Het vastgoedfonds West Invest Fortress heeft vorig jaar met grote leegstand en hoge financieringslasten te kampen gehad. In verband daarmee heeft het bedrijf in overleg met aandeelhouders en financierende instellingen de zaak geherstructureerd.

Het verlies is in 1993 gedaald van f. 62,8 miljoen tot f. 15,9 miljoen. Het eigen vermogen verminderde hierdoor van f. 70,4 miljoen tot f. 54,6 miljoen of per aandeel van f. 132,45 tot f. 10,42.

Het verlies ontstond door leegstand in een aantal kantoorpanden en de nog hoge rentelasten gedurende het grootste deel van het boekjaar. Bovendien zijn de kosten van de financiele herstructurering volledig ten laste van 1993 gebracht. Samen met de afwaardering van de deelneming in de Deense Nordic Property, die in het tweede kwartaal failliet ging, en de afwaardering op een aantal panden werd de negatieve einduitkomst bereikt. Om de zaken weer op orde te krijgen heeft West Invest eind verleden jaar een aantal maatregelen getroffen dat een besparing van f. 10 miljoen per jaar op de rentelasten oplevert. Objecten die geen huur opbrengen, zoals het Amsterdamse Westhaven-complex, zijn overgedragen aan een daarvoor opgerichte vennootschap, Govliet genaamd. Die is in handen van de voornaamste aandeelhouders van West Invest.

Het Zweedse Gota Banken is de belangrijkste aandeelhouder. Verder zijn financieringsregelingen opengebroken, waardoor het bedrijf voordeel kan trekken van de sterke rentedaling ten opzichte van het gemiddelde in 1993. Verder hoeft op diverse leningen minder te worden afgelost. West Invest ziet in de reorganisatie de grondslag voor een positieve ontwikkeling van de resultaten in 1994. Het is de bedoeling dit jaar vooral vastgoedportefeuilles aan te trekken tegen gedeeltelijke betaling in aandelen. Daardoor worden de aandelen beter gespreid, kan het bedrijf gemakkelijker aan zijn verplichtingen voldoen en worden kasstroom en winstgevendheid verhoogd.

West Invest denkt dit jaar een bescheiden positief resultaat te boeken.

Reageer op dit artikel