nieuws

Heerma komt met Bruteringswet

bouwbreed

Het feit dat 89% van de corporaties en gemeentelijke woningbedrijven kan instemmen met het bruteringsakkoord, is voor staatssecretaris Heerma voldoende om verder te gaan met de voorbereiding van een Bruteringswet. Binnenkort zal het voorstel voor de ‘Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting’ voor advies naar de Raad van State worden gestuurd, zo laat de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer weten. Van de corporaties en gemeentelijke woningbedrijven heeft 10% zich tegen de brutering uitgesproken. Een procent zegt het nog niet te weten. Als het percentage voorstemmers wordt uitgedrukt in aantallen woningen dan heeft 85% zich uitgesproken voor brutering.

Niet alleen het grote aantal voorstemmers heeft bij Heerma de doorslag gegeven om verder te gaan met de brutering. Ook de kwaliteit van de argumenten tegen het bruteringsakkoord heeft daarin een rol gespeeld. Volgens de staatssecretaris zijn alle overwegingen die uit de raadpleging naar voren zijn gekomen zowel in de onderhandeling als bij de bespreking van de bruteringsoperatie in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Hij ziet dan ook geen aanleiding om met de bruteringsoperatie niet op de ingeslagen weg voort te gaan.

Reageer op dit artikel