nieuws

Handboek biedt details voor energiebesparing

bouwbreed Premium

Bij uitgeverij Ten Hagen & Stam BV te ‘s-Gravenhage is het Handboek Bouwtechnische Details voor Energie-efficiente Woningbouw verschenen. Het is een losbladige uitgave, met de mogelijkheid om een abonnement te nemen op toekomstige aanvullingen. Het Handboek bestaat uit drie delen, over respectievelijk gietbouw, prefab beton en stapelbouw.

Voorbeelden

Elk deel bevat een uitgebreide inleiding en handleiding, gevolgd door een grote hoeveelheid voorbeelddetails.

Het Handboek is tot stand gekomen met begeleiding en ondersteuning van de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu (Novem), het ministerie van VROM, de Nederlandse Baksteenindustrie, de Coroteperatieve Verkoop- en Prouktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (CVK), de Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) en het Centrum Hout. De informatie is getoetst bij gebruikers en geverifieerd bij deskundigen. Volgens een toelichting voldoen alle details aan de eisen van het Bouwbesluit en ke bij toepassing van de details geen vocht- of condensproblemen optreden. “Kopieen van de compleet uitgewerkte details ke standaard bij een ontwerp worden gevoegd”, aldus de toelichting. Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Details staan altijd in relatie tot het totale ontwerp van een constructie. Het is niet verstandig om klakkeloos details toe te voegen aan een ontwerp. Het zonder kennis en inzicht combineren van standaarddetails kan tot ernstige bouwgebreken leiden.

De in het Handboek gegeven voorbeelden zijn overigens gemakkelijk te wijzigen en aan te passen, doordat ze getekend zijn op moduulrasters volgens NEN 6000. Bij de voorbeelddetails ligt de nadruk op oplossingen voor bouwfysische problemen. Het gaat daarbij om aspecten als energiebesparing, vochthuishouding, geluidsisolatie en brandveiligheid.

Het Handboek Bouwtechnische Details voor Energie-efficiente Woningbouw is eerder uitgegeven door de Stichting Bouwresearch (SBR). De nieuwe uitgave is aangepast aan de bouwtechnische prestatie-eisen van het Bouwbesluiten en uitgebreid met extra details.

Informatie is verkrijgbaar bij Y. Duijndam of M. van der Laan van Ten Hagen & Stam te ‘s-Gravenhage, tel. 070-3569100.

Reageer op dit artikel