nieuws

Haagse Grotiusplaats:

bouwbreed

Hogere bouwdichtheid in kantoorwijk

Maandagmiddag wordt officieel begonnen met de eerste bouwfase van de Haagse Grotiusplaats. Het is een voorbeeld van planontwikkeling, waarin bijna kavelsgewijs stedebouwkundige plannen worden ontwikkeld, waarvoor vaak een incidentele behoefte aan bouwvolume tot solitaire planvorming binnen het stedelijk weefsel leidt.

Wim van Heuvel

Al in 1987 gaf de gemeente Den Haag drie architecten in een meervoudige opdracht voor inpassing van stedelijke verdichting rond de Utrechtse Baan. Alleen het kantoorgebouw Nationale Nederlanden op de grens van Voorburg en Den Haag is daarvan gerealiseerd.

De stedebouwkundige integratie van de verdiept gelegen invalsweg viel uiteen in deelgebieden, waarvan de nieuwe Grotiusplaats tussen Koninklijke Bibliotheek en Paleis van Justitie een tweede zelfstandig plan vormt.

Sterke verdichting

De nieuwbouwplannen omvatten 55000 m2 kantooroppervlak, 100 woningen en enkele winkels. Vier hogere gebouwen markeren de hoeken van het nieuwe plein met daartussen twee laagbouwstroken die opnieuw de Utrechtse Baan oversteken.

Daartoe wordt ‘De Groene Slof’, een met glas overdekte galerij in een zorgvuldig ingeplante groenvoorziening, verwijderd. Ook het royale groen rond het Paleis van Justitie is reeds gedeeltelijk weggehaald voor de toren die nu in aanbouw wordt genomen. Het ontwerp van Niek van Vugt telt 18 verdiepingen en wordt geintegreerd met het bestaande gebouw van architect Sevenhuysen. Gezien de huidige flauwte in de kantorenmarkt, moet worden afgewacht of de overige bouwdelen op korte termijn worden gerealiseerd. De ontwerpen zijn inmiddels wel gemaakt. Frits van Dongen van De ArchitectenCie ontwierp kantoorruimte op de locatie van De Groene Slof, Zwarts en Jaarsma ontwierpen beide lage gebouwen die de Utrechtse Baan kruisen en Rudy Uitenhaak ontwierp een woongebouw aan de Juliana van Stolberglaan. De stedebouwkundige transformatie van groenvoorzieningen, rond drukke verkeerswegen die het Haagse centrum ontsluiten en het verhoogd gelegen tramviaduct, is ontworpen door Joan Busquet.

Contrast

De uit Barcelona afkomstige architect streeft een aan voetgangers voorbehouden plein na. De verdiept gelegen Utrechtse Baan wordt daarbij door enkele bruggetjes overspannen. Met de steenachtige opzet wordt een stedelijke sfeer nagestreeft, als contrast met de huidige groenvoorzieningen, die met hun gegroeide volume net vat kregen op de stedebouwkundige ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar.

Aan de nieuwbouwactiviteiten wordt ook nog een toren toegevoegd ter hoogte van de Bezuidenhoutse weg, waarvoor Benthem en Crouwel Architecten hun ontwerp hebben aangepast. Ook deze overkluist de Utrechtse Baan. De stedebouwkundige uitwerking van Busquets plannen gebeurde in opdracht van de gemeente Den Haag, Rijksgebouwendienst en Multi Vastgoed.

De justitiele toren wordt eigendom van de Stichting Pensioenfonds voor de Metaalnijverheid. De bouw wordt uitgevoerd door Philip Hollzmann uit Dusseldorf en komt naar verwachting in de eerste helft van 1996 gereed.

Toekomstig beeld van de Grotiusplaats in Den Haag tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Paleis van Justitie. Rond de Utrechtse baan ontstaat een voetgangersgebied.

Reageer op dit artikel