nieuws

GWW en elektronische informatie onderwerp van themamiddag

bouwbreed

Op 25 mei houdt de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) een themamiddag over de GWW en het uitwisselen van informatie langs electronische weg.

Na een algemene inleiding over het technologiebeleid in de bouw komen twee poen aan de orde, namelijk WEET (Wegontwerp en Electronische Theodoliet) en TVW (Tekening Verkeer van de Weg).

De bijeenkomst eindigt met een strategie voor de toekomst van de informatievoorziening in de GWW. De themamiddag komt in de plaats van een symposium, dat wegens beperkte belangstelling niet door kon gaan.

Voor deze kleinere bijeenkomst verwacht de CROW echter wel voldoende deelnemers. De middag vindt plaats in congrescentrum De Reehorst te Ede.

Informatie is verkrijgbaar bij de CROW te Ede, telefoon 08380-20410.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels