nieuws

Gebrek aan duurzame ontwikkeling funest

bouwbreed Premium

Het ontbreekt in de maatschappij aan duurzame ontwikkeling. Dakloosheid en thuisloosheid zijn slechts enkele gevolgen van de overproduktie in de rijke landen. In plaats van de derde huid die bijvoorbeeld de woning moet zijn, bouwt de mens steeds meer sick buildings.

Vroeger of later slaat deze gang van zaken terug op het leven en de omstandigheden waarin zich dat afspeelt. Er vallen al enkele gevolgen waar te nemen maar die vormen niet meer dan de spreekwoordelijke top van de ijsberg.

Voorzitter prof. P. Schmid van de Vereniging Integrale Biologische Architectuur (VIBA) legde op een bijeenkomst in Den Bosch uit dat het vooral de latere generaties zullen zijn die de wat hij noemde reusachtig hoge prijs moeten betalen voor het huidige gebrek aan een duurzame ontwikkeling. Kosten die voorlopig nog steeds worden afgewenteld op de komende generaties. Desondanks is er volgens hem in Nederland al heel wat bereikt op het gebied van de duurzame ontwikkelingen in de bouw.

Aanzet daartoe gaf het rapport ‘Zorgen voor Morgen’ dat onder meer leidde tot de komst van het duurzame bouwen. Voorts is er in verschillende sectoren een poging ondernomen aansluiting te vinden op de milieubewuste gang van zaken. Werkelijk duurzame ontwikkeling vergt evenwel beduidend meer inspanningen.

Gaat het bijvoorbeeld om een verdere verbreiding van integrale biologische architectuur dan valt te denken aan de bouw van een ‘Huis van een andere Toekomst’ dat model kan staan voor een praktische uitvoering op grotere schaal. De reacties op de prijsvraag die de VIBA eerder uitschreef toonde volgens Schmid duidelijk aan dat mensgerichte bouwkunst en techniek een groeiende aanhang krijgt.

Innovaties

Die belangstelling constateerde ook minister van economische zaken Andriessen bij de officiele opening van het VIBA-centrum. Volgens hem gaat het bij milieubewust bouwen niet langer alleen meer om bijvoorbeeld een composttoilet, grasdaken of leemwanden maar strekt de aandacht zich uit over het hele terrein van de bouw.

Materialen

Als gevolg daarvan zijn allerlei innovaties inzake onder meer materialen te verwachten. Die ke een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Nederland. In het verlengde daarvan valt te verwachten dat niet-milieubewuste materialen in prijs zullen stijgen waarmee milieu handel wordt.In de praktijk van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen neemt de belangstelling voor milieubewuste bouw steeds meer toe.

Th. Scheepers van de Bossche corporatie SSW legde uit dat zijn organisatie eerder een overeenkomst inzake duurzaam bouwen sloot met andere corporaties, de gemeente en het NVOB. Het ging hierbij om een initiatief van het stadsgewest Den Bosch. Architecten en makelaars ondertekenden de overeenkomst niet maar zegden toe de doelstellingen wel te steunen. De overeenkomst is volgens Scheepers niet vrijblijvend maar legt de deelnemers bepaalde eisen op.

Te denken valt aan de uitvoering van het basispakket duurzaam bouwen dat 11 maatregelen voorschrijft en 23 aanbevelingen doet waarvan er in elk geval 17 moeten worden gerealiseerd. Per woning belopen de meerkosten dan ruim f. 1500 wat in de praktijk neerkomt op een bedrag tussen f. 500 en f. 1000.

Architect R. Pijnenborgh legde uit dat in Nederland in de afgelopen negen jaar ruim 1000 milieubewuste woningen tot stand kwamen.

Vergeleken met de reguliere produktie van 80000 woningen per jaar een uitermate bescheiden aantal. Desondanks zetten deze duurzaam gebouwde woningen velen aan het denken. Volgens hem is de tijd voorbij dat deze specifieke bouwpraktijk uitsluitend werd geassocieerd met geitenwollen sokken. Duurzaam bouwen vertegenwoordigt steeds meer een economisch belang, te meer omdat het alleen duurzaamheid kan zijn die de economie draaiend houdt. Naar zijn mening telt Nederland voldoende architecten die met kennis van zaken biologische bouw in gang ke zetten. De meesten van hen krijgen echter geen kans kennis in praktijk om te zetten. Ook bewoners tonen volgens Pijnenborgh beduidend meer belangstelling voor (duurzaam) bouwen dan de bouwsector over het geheel wil (doen) geloven.

Reageer op dit artikel