nieuws

Fugro-McClelland doet meer in infrastructuur

bouwbreed

De divisie Geotechniek op het land van Fugro-McClelland in Nederland compenseert de terugval voor bouwpoen gedeeltelijk door een grotere betrokkenheid bij infrastructurele poen.

Volgens het jaarverslag 1993 is het internationale ‘meetbedrijf’ in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen betrokken bij de Botlektunnel. Deze tunnel wordt een van de twee geboorde tunnels in Nederland.

De omzet van Geotechniek op het land lag over 1993 f. 1 miljoen hoger dan 1992 (f. 111 miljoen). “Vanwege het feit dat een groot aantal marktpartijen zijn diensten op een krimpende markt aanbiedt, staan de marges in Europa onder druk.”

Fugro realiseerde vorig jaar bij een omzet van f. 488,1 miljoen een nettowinst van f. 27,3 miljoen en komt daarmee weer boven het resultaat van 1991 (f. 25,4 miljoen). Als gevolg van problemen in Amerika viel de winst in 1992 terug tot f. 19,5 miljoen. Voor 1994 verwacht men de half miljard te passeren en het resultaat verder te verbeteren.

Reageer op dit artikel