nieuws

Friese stichting doet beroep op regionale aannemers

bouwbreed

In het Friese Wieuwerd wordt druk gebouwd aan een bedrijfsverzamelgebouw, een bedrijfsgebouw en een kantoor/showroom. Met de nieuwbouw is f. 2,5 miljoen aan bouwkosten gemoeid.

Het bedrijfsverzamelgebouw (15 x 25 meter) wordt gerealiseerd door Keuning-Schilstra BV uit Wieuwerd, naar een ontwerp van architectenbureau Syb Eldering uit Britswerd. Beide bedrijven zijn tevens verantwoordelijk voor het kantoor/showroom. Enkele honderden meters verderop in het dorp bouwt het bedrijf Gebr. Hettema uit Leeuwarden het toekomstige onderkomen van bovengenoemd architectenbureau.

Na de zomer staat de oplevering gepland.

Mede-initiatiefnemer en -financier is de stichting Doarp en Bedriuw Fryslan (DBF) die de leefbaarheid en werkgelegenheid op het platteland wil stimuleren.

DBF wil nieuwe bedrijven naar het platteland lokken en de daaruit voortvloeiende nieuwbouw door architecten en bouwbedrijven uit de eigen regio laten ontwerpen en bouwen.

Reageer op dit artikel