nieuws

FNV-voorzitter voorziet loonstijging voor volgend jaar

bouwbreed

FNV-voorzitter Stekelenburg voorziet dat de lonen in 1995 zo’n 1,5 procent hoger worden. De vakbeweging zal weinig animo hebben om volgend jaar, net als dit jaar, op de nullijn te zitten, omdat er in de huidige cao’s in slechts beperkte mate afspraken over werk zijn gemaakt.

Dat zei Stekelenburg donderdag op het driejaarlijkse congres van de grafische bond van de FNV, Druk en Papier. De FNV-voorman baseerde zich bij zijn uitspraak ook op de contracten die reeds voor 1995 worden afgesloten. Daarin stijgt het niveau van de lonen in totaal met zo’n 1,5 procent. De nullijn voor 1994 is afgesproken in het centraal akkoord tussen werkgevers en werknemers. Een aantal weken terug lanceerde vice-premier Kok het idee om ook voor 1995 zo’n sociaal pact op te stellen. Kok wil de nullijn handhaven, in ruil voor lastenverlichting en een gedeeltelijke koppeling tussen lonen en uitkeringen. Stekelenburg is niet enthousiast over het idee van Kok, omdat in dat sociaal pact geen concrete afspraken komen te staan over werk. Bovendien zal ook met een loonsverhoging van 1,5 procent de koopkracht dalen.

Reageer op dit artikel