nieuws

FGH Bank ziet winst toenemen

bouwbreed

FGH Bank, een volledige dochteronderneming van Aegon, heeft de nettowinst vorig jaar fors zien stijgen van f. 31,3 miljoen tot f. 100,3 miljoen. Voor het lopende boekjaar verwacht de directie een nagenoeg gelijk resultaat.

In 1992 werd het resultaat van de hypotheekbank sterk nadelig beussennvloed in verband met moeilijkheden bij het vastgoedbedrijf in Noord-Amerika.

Dit is nu voorbij sinds FGH dit belang eind 1992 overdroeg aan Aegon USA. Verder liet ook het Nederlandse financieringsbedrijf veel betere resultaten zien. Het brutoresultaat steeg vorig jaar van f. 82 miljoen tot f. 144 miljoen. Het volume aan nieuwe hypotheken nam toe van f. 2209 miljoen tot f. 2349 miljoen.

Ook de aflossingen waren hoog, waardoor de geconsolideerde hypotheekportefeuille eind 1993 op vrijwel hetzelfde niveau bleef (f. 5020 miljoen).

Reageer op dit artikel