nieuws

Duitse belasting nadelig voor Kondor Wessels

bouwbreed

De oplopende belastingdruk in Duitsland noopt de Kondor Wessels Groep tot maatregelen. Als gevolg van de vennootschapsbelasting en gemeentelijke belastingen is het nettoresultaat onvoldoende gegroeid. “De oplopende belastingdruk in Duitsland trachten we te compenseren door een hoger rendement te behalen op onze omzet.

We bereiken dat door de activiteiten van onze onderneming verder te optimaliseren”, verklaart H.J. Hazewinkel, de financiele man van de Kondor Wessels Groep, in een toelichting op de eerste zes maanden van 1993/1994.

“In Duitsland moeten we zowel vennootschapsbelasting als een gemeentelijke belasting ‘Gewerbesteuer’ betalen. Het gevolg is dat onze belastingbandbreedte in Duitsland ligt tussen de 40 en 45 procent. In Nederland is dat 35 procent.” Het gevolg van deze ontwikkeling is dat het netto resultaat over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 1993/1994 met 7,7 procent is gestegen tot f. 9,743 miljoen.

De omzet en het bruto resultaat daar en tegen stijgen respectievelijk met 16 procent (f. 391 miljoen) en 11,3 procent (f. 16,8 miljoen).

Hazewinkel: “Van de totale omzet wordt 40 procent gerealiseerd in Duitsland. Kijken we alleen naar bouw en poontwikkeling dan wordt in de eerste zes maanden al 47 procent van onze omzet in Duitsland gehaald. De winst komt voor meer dan 47 procent uit Duitsland.”

Matig

Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat de omzet in Duitsland zich aanzienlijk beter heeft ontwikkeld dan in Nederland. Volgens Hazewinkel is er sprake van licht toegenomen omzet in Nederland, terwijl in Duitsland zich zeer goed heeft ontwikkeld.

De komende zes maanden verwacht de bouwonderneming dat de Nederlandse omzet zich beter zal gaan ontwikkelen.

“Er is duidelijk sprake van groei, alleen de competitie is groot”, aldus Hazewinkel. “In Den Bosch zijn we betrokken bij het po La Gare (f. 140 miljoen) en met succes hebben we stukken grond verworven. Zo hebben we in het Vinex-knooppunt Driel-Oost (Arnhem) 100 ha verworven. Samen met de aannemer Gerritsen zullen we hier gaan bouwen.”

Hoofdkantoor

De orderportefeuille heeft zich in zes maanden tijd ontwikkeld van f. 1 miljard naar f. 1,2 miljard. Op grond van de onderhande zijnde opdrachten en de orderportefeuille verwacht de onderneming, die vandaag een nieuw hoofdkantoor voor de holding betrekt in Rijssen, dat de omzet over het gehele jaar zal uitkomen op ongeveer f. 850 miljoen (1992/1993: f. 696 miljoen).

De winst zal eveneens hoger uitkomen dan in het vorige boekjaar; f. 23,422 miljoen.

Reageer op dit artikel