nieuws

Congres over gezond binnenmilieu kantoren

bouwbreed Premium

Op 31 mei houdt de Stichting Bouwresearch een congres over Gezond Bouwen en Beheren van kantoren. Het gaat daarbij om de arbeidsomstandigheden op de werkplek en de invloed van het binnenmilieu op de gezondheid. Het congres wordt gehouden in congrescentrum De Reehorst te Ede. De bijeenkomst is in het bijzonder gericht op leden van ondernemingsraden (OR), en wordt mede georganiseerd door enkele opleidingsinstituten (het Instituut voor medezeggenschap Driebergen, GITP, SBI en het scholingsinstituut FNV).

’s Ochtends worden lezingen gegeven over de technische en communicatieve aspecten van bouwen en beheren, ’s middags wordt in groepen gewerkt. Er komen vier invalshoeken aan de orde, namelijk het verbeteren van een bestaande situatie, nieuwbouwen, renoveren of verhuizen. In elke werkgroep neemt een OR-lid deel, dat specifieke ervaring heeft met de problematiek. Het congres wordt geleid door prof.ir. J. Bekker, voorzitter van de Beleidsgroep Gezonde Kantoren.

Informatie is verkrijgbaar bij het SBI te Doorn, telefoon 03430-14544.

Reageer op dit artikel