nieuws

Centrum voor Moderne Muziek gepresenteerd

bouwbreed

Jan Wolff, directeur van De IJsbreker, heeft vrijdag de plannen voor het nieuwe Centrum voor Moderne Muziek in Amsterdam officieel aangeboden aan kunst- en cultuurwethouder Ernst Bakker. Het nieuwe muziekcentrum wordt gevestigd in het Zuiveringsgebouw op het voormalige terrein van de Westergasfabriek.

Voor de verbouwing is een bedrag van f. 31 miljoen nodig. Het onderzoeksbureau Berenschot acht de plannen haalbaar. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels f. 15 miljoen toegezegd, maar Wolff maakt zich over de aanvullende financiering geen zorgen. Extra geld kan komen van onder meer Monumentenzorg of sponsors. Ook kan uit eigen middelen worden geput.

Volgens een snel scenario kan het muziekcentrum over drie tot vier jaar in gebruik worden genomen. De verbouwing zou gelijktijdig met de bodemsanering ke plaatsvinden. Het isoleren van de verontreinigde grond kost volgens J. Cleij, directeur van de Milieudienst Amsterdam f. 70 miljoen.

In het ontwerp voor het muziekcentrum van architect Paul Verhey zijn twee concertzalen, voor respectievelijk twee- en zeshonderd bezoekers gepland. Verder zijn er repetitierui mten, een documentatiecentrum, een expositiegedeelte en een bioscoop in opgenomen.

Reageer op dit artikel