nieuws

Branche-organisaties gww verenigen zich in federatie

bouwbreed

De vijf branche-organisaties in de grond-, weg- en waterbouw zullen waarschijnlijk nog dit jaar een federatie vormen om de belangenbehartiging voor de leden efficienter te laten verlopen

Dat bevestigt voorzitter H.P. Barth van het AVBB in een interview met deze krant.

De grondwerkers en wegenbouwers (VAGWW en NVWB), de baggeraars (CB), de buizenleggers (Bolegbo) en de waterbouwers (K&O) hebben al lang plannen om de krachten te bundelen. Dit jaar zal het er waarschijnlijk van komen.

Het voordeel ervan is dat een groot aantal zaken waar de organisaties gezamenlijk mee te maken hebben centraal kan worden aangepakt. Zo kan de politiek krachtiger en doelmatiger worden bewerkt als het gaat om bijvoorbeeld het lobbyen voor meer aandacht voor infrastructuur. Omgekeerd zal ook de vertaling van politieke beslissingen efficienter ke plaatsvinden door een centraal apparaat, dan wanneer alle branche-organisaties dit apart zouden doen voor hun eigen achterban. De gekozen federatievorm geeft echter aan dat er ruimte blijft voor de verschillende samenstellende delen van de federatie om zich op het specifieke vakgebied individueel te profileren.

Binnen het AVBB vormen de vijf branche-organisaties reeds de overleggroep GWWO. Hierin is de samenwerking de laatste tijd al hechter geworden. Ook als het gaat om de onderhandelingen voor de bouw-cao levert het GWWO, namens de vijf verenigingen, een vertegenwoordiger.

Bezinning

Volgens Barth vormt het samengaan van de organisaties een belangrijk resultaat van de bezinning die zich bij het AVBB afspeelt als het gaat om het optimaliseren van de belangenbehartiging. “Een dergelijke samenwerking, waarbij de schotten tot op zekere hoogte worden opgeruimd, werkt efficienter. Buitenstaanders hebben te maken met een bestuur en een postbus. Ook als een minister bijvoorbeeld een voor de bouw interessante nota opstelt heeft het geen zin om die door tien verschillende verenigingen te laten vertalen naar de eigen achterban. Dergelijke zaken kun je beter centraal aanpakken”, aldus Barth hierover.

Zie verder pagina 3 p

Reageer op dit artikel