nieuws

Brabantse natuurgebieden gaan markant op de schop

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant is van plan om tot het jaar 2010 een bedrag van ten minste f. 40 miljoen te investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid van 23 toeristisch-recreatieve (natuur)gebieden. Het geld wordt besteed aan aanleg van fietspaden, reconstructie van wegen en kruispunten, alsmede verplaatsing van bestaande c.q. aanleg van nieuwe parkeerterreinen.

Volgens een woordvoerder van de provincie staat de voorgenomen investering los van de inmiddels begonnen uitvoering van het bereikbaarheidsplan ‘Markant Brabant’. De gemeenten Oirschot, Oisterwijk en Moergestel hebben met de provincie een convenant afgesloten, waarin alle partijen zich verplichten om binnen drie jaar een aantal infrastructurele werken uit te voeren.

Daarmee is een investering van totaal f. 15 miljoen gemoeid. Hiervan neemt de provincie f. 6 miljoen voor haar rekening. De drie gemeenten leggen samen f. 5 miljoen op tafel en Rijkswaterstaat draagt f. 4 miljoen bij.

Met het in de grond steken van de eerste spa voor de aanleg van het fietspad Moergestel-Tilburg gaven gedeputeerde D. Sonneveld en burgemeester J. ter Veer van Moergestel de aanzet tot uitvoering van het convenant.

Het bewuste fietspad wordt aangelegd door aannemersbedrijf G. van Hees & Zonen BV te Tilburg en is een van de vele in het bereikbaarheidsplan opgenomen werken.

Andere nog te realiseren grotere poen zijn de aanleg van de fietspaden Oisterwijk-Oirschot en Oirschot-Moergestel, picknickplaatsen en parkeerplaatsen. Ook worden bestaande wegen afgesloten voor autoverkeer en omgebouwd tot fietspaden.

Autogebruik

Wanneer alle poen zijn uitgevoerd, zal dat volgens gemeenten en provincie resulteren in terugdringing van het autogebruik met 27%. “Dat betekent 20000 km autoverkeer per etmaal minder. Dat is niet niks. Bovendien leidt dat tot aanzienlijk minder uitstoot van schadelijke stoffen en een verbetering van de verkeersveiligheid in dit markant Middenbrabants natuurgebied”, aldus gedeputeerde Sonneveld. Daarmee aangevend hoezeer het po ‘Markant Brabant’ voldoet aan de doelstellingen zoals die zijn neergelegd in het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) II en de provinciale nota ‘Kruispunt van wegen’, te weten het reduceren van de automobiliteit.

Aan de totstandkoming van het bereikbaarheidsplan is overigens door tal van organisaties een bijdrage geleverd. Genoemd ke worden onder meer Natuurmonumenten, Brabants Landschap, politie en Werkgroep OOM (letters staan voor de drie gemeenten). Sonneveld roemde die breedgedragen aanpak: “We weten elkaar goed te vinden in Brabant.”

Proeftuin

De uitvoering van het bereikbaarheidsplan staat model voor een identieke aanpak van overige natuurgebieden in Brabant. In feite is de driehoek Oisterwijk-Oirschot-Moergestel dus een soort proeftuin. De ervaringen die hier worden opgedaan, zullen goed van pas komen bij latere poen. Volgens een woordvoerder van de provincie staan nog eens 23 initiatieven op de nominatie om op een soortgelijke wijze te worden aangepakt. Die projecten zullen worden opgenomen in het medio volgend jaar te verwachten ‘Provinciaal Verkeers en Vervoersplan’ (PVVP). Aan de opstelling van deze beleidsnota wordt inmiddels hard gewerkt.

Het eerstvolgende natuurgebied waarin infrastructurele maatregelen uitgevoerd gaan worden is het Landgoed ‘Utrecht’ onder de rook van Hilvarenbeek en eigendom van verzekeringsmaatschappij Amev.

Uitvoering van dit po vergt een investering van ruim f. 2 miljoen. Met Amev moeten nog afspraken gemaakt worden over een verdeling van de benodigde kosten.

Sneller

Overigens hoopt de woordvoerder van de provincie dat voorbereiding van al die toekomstige bereikbaarheidsplannen wat sneller zal verlopen dan in de genoemde OOM-driehoek.

De nu in uitvoering zijnde maatregelen dateren al van begin jaren tachtig dateren. Het heeft heel wat tijd en moeizaam overleg gekost om uiteindelijk pas in 1993 tot definitieve besluitvorming te komen.

Reageer op dit artikel