nieuws

Belgische bouwgroep CFE maakte 30% meer winst

bouwbreed Premium

De Belgische bouwgroep CFE heeft in 1993 een winst behaald van f. 30,2 miljoen (544 miljoen Belgische franks). CFE is actief in Rotterdam en Amsterdam. Dat komt neer op een stijging met maar liefst 38 procent vergeleken met het jaar tevoren.

Opmerkelijk is dat deze forse verbetering van het netto-resultaat gepaard ging met een daling van 10,2 procent van de omzet tot f. 1,33 miljard ofwel 24,09 miljard Belgische franks. CFE noemt zelf de resultaten merkwaardig en schrijft de hoge winst toe aan de vooruitgang van enkele grote bouwwerken waarmee de groep bezig is.

Voor het overige is CFE allerminst opgetogen over de toestand in de bouw in Belgie en nog minder over de vooruitzichten voor dit jaar en 1995. “Voor 1994 en volgend jaar wijzen de indicatoren helemaal niet op een herstel van de bouwconjunctuur”, zo zegt CFE in het jaarverslag. Op grond van het orderboek verwacht CFE voor 1994 slechtere resultaten, behalve in de baggersector. Ook in het buitenland noemt CFE de toestand in de bouw allerminst gunstig als gevolg van de economische recessie. De alsmaar moordender wordende concurrentie en de politieke onzekerheid in een aantal landen waar het bedrijf actief is, is daar debet aan.

CFE is in Nederland actief op de Kop van Zuid in Rotterdam en de aanleg van de Piet Heintunnel in Amsterdam. In Rotterdam, op de Kop van Zuid, wordt samen met MBG uit Antwerpen de Erasmusbrug en het nieuwe metrostation Wilhelminahof aangelegd. De bouwcombinatie CFE/MBG realiseert voor ongveer f. 138 miljoen de Erasmusbrug.

Reageer op dit artikel