nieuws

Bedrijven verrichten vaak verkeerd bodemonderzoek

bouwbreed Premium

De stichting BSB Noord-Holland heeft sinds het begin van dit jaar bedrijven benaderd voor deelname aan de bodemsaneringsactiviteiten.

De organisatie kan inmiddels ook de eerste deelnemersovereenkomsten afsluiten. De bedrijven zeggen daarmee toe op korte termijn een eerste inventariserend onderzoek te laten uitvoeren. Veel bedrijven blijken al bezig met een bodemonderzoek maar dat laat zich niet altijd inpassen in de aanpak van de BSB.

Volgens directeur drs. A. van Asseldonk van de BSB Noord-Holland voorkomt goed overleg tussen zijn organisatie en de plaatselijke overheid onnodig onderzoek. Op een bijeenkomst in Haarlem legde hij uit dat de verschillende soorten onderzoek bedrijven voor vermijdbaar hoge- en vaak dubbele kosten plaatst. Ook de externe adviesbureaus zouden om die reden in hun contact met bedrijven waarvoor ze onderzoek uitvoeren meer rekening moeten houden met de activiteiten van de BSB.

Risico

In de provincie Noord-Holland komen in beginsel ruim 37000 bedrijven in aanmerking voor het inventariseren van mogelijke bodemvervuiling op het eigen terrein. Begonnen wordt volgens Van Asseldonk met de bedrijven waar het risico van een eventuele verontreiniging door de bodemgesteldheid en de aard van de activiteiten het grootst is. In vier jaar tijd wil de stichting zo’n 2400 bedrijven benaderen en te stimuleren mee te doen met de BSB. De organisatie zegt rekening te houden met de belangen van het bedrijfsleven en het milieu.

Ing. B. Stuive van Soelaas Milieu-adviezen raadde zijn gehoor aan zoveel mogelijk zaken te bundelen zodat ze zich zonder al te grote problemen laten inpassen in de normale bedrijfsvoering. Investeringen in gebouwen en terreinen moeten dan samenvallen met het verwijderen van vervuiling. Sanering kan gebeuren tijdens aanpassingen aan bestrating, verharding en riolering.

Kostbaar

Goede raad blijkt niet zelden uitermate kostbaar. Volgens Stuive overtreffen onderzoekkosten regelmatig de uiteindelijke saneringskosten. Bedrijven ke fors besparen door vooraf zelf verdachte locaties te selecteren en die voor verder onderzoek door te geven aan een ter zake kundige. Zodra er twijfel ontstaat over diens bekwaamheid dient een bedrijf altijd een tweede mening te vragen. Grote bureaus staan in zijn ogen niet altijd gelijk aan goed. De kwaliteit van de individuele adviseur bepaalt uiteindelijk de kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de uiteindelijke sanering. Een vakkundige aannemer bereikt onder toezicht van een eveneens vakbekwame adviseur een forse kostenbesparing. De hoeveelheid af te voeren grond bepaalt in grote mate de saneringskosten. Dat vereist selectief ontgraven. De juiste contacten met stortplaatsen en met reinigers verlaagt de kosten eveneens.

Reageer op dit artikel