nieuws

Bedrijven moeten kansen Euregio meer benutten

bouwbreed Premium

Bedrijven moeten zich niet laten afschrikken door de risico’s die zich op de Europese binnenmarkt voordoen maar de kansen benutten die bijvoorbeeld de Euregio’s bieden.

Mr. A. van der Avoort legde op een bijeenkomst in Rijssen uit dat samenwerking op de regionale markt nog weinig voorkomt. Harde concurrentie als gevolg van verschillen in belasting en beloning bepaalt vooralsnog de gang van zaken.

De economische toestand in bepaalde bedrijfstakken brengt ondernemingen er toe de eigen markt voor andere gegadigden af te sluiten. De EU-voorlichter bij de Kreis Handwerkerschaft Worken zegt desondanks voldoende mogelijkheden voor samenwerking te zien.

Aanpassen

Een Duitse aannemer die in Nederland aan de slag wil zal er volgens van der Avoort niet aan ontkomen zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden. Hij wees geussennteresseerden daarin de weg door middel van studiedagen voor Duitse en Nederlandse bedrijven. De bouw loopt daarmee enigszins achter op de metaalsector die dergelijke bijeenkomsten al met enige regelmaat houdt. De ervaring daar leerde dat ondernemers nadien eerder bereid zijn tot samenwerking.

Tussen de Nederlandse en Duitse bouw zitten volgens van der Avoort dermate grote verschillen dat samenwerking niet direct voor de hand ligt. Waar het Nederlandse bedrijf zich profileert met lagere loonkosten toont het Duitse bedrijf een hogere produktiviteit en een betere bouwkwaliteit. Toch bestaat over en weer interesse voor samenwerking. Belangstelling die niet zelden voorkomt uit de eisen van de markt.

Samenwerking

Samenwerking met een Duits bedrijf biedt Nederlandse aannemers de kans zich in de Bondsrepubliek te presenteren als een Duitse onderneming en omgekeerd. Beide partijen daar volgens van der Avoort de kennis verzamelen die het werken op de respectievelijke markten vereist. In het geval van de installatiesector ligt samenwerking nog meer voor de hand.

Duitse gemeentelijke energiebedrijven verlenen alleen dan toestemming voor het maken van een inrichting wanneer de aanvrager ter plaatse over een volledig uitgeruste werkplaats beschikt.

Samenwerking levert volgens van der Avoort ook directe financiele voordelen op.

Over en weer ke bedrijven gebruik maken van elkaars groothandel en gemakkelijker in contact komen met opdrachtgevers. Het ene bedrijf hoeft daarbij niet af te zien van een opdracht wanneer het andere de ontbrekende vaklieden levert. Dergelijke constructies vallen of staan met de leiding die de directies er aan geven. Ook hier is een goed begin het halve werk.

Vergunningen

In het verlengde daarvan ligt het tijdig aanvragen van alle benodigde vergunningen die het mogelijk maken dat een bedrijf inderdaad over de grens kan werken. Te denken valt hier aan de zogeheten EU-toelating die de kamers van koophandel onder bepaalde voorwaarden verstrekken. Evenveel aandacht vereisen belastingen en sociale verzekeringen.

Reageer op dit artikel