nieuws

Barth over relatie met gespecialiseerde aannemers: ‘AVBB is uitstekend in staat trom te roeren’

bouwbreed Premium

Het AVBB is er niet voor in gespecialiseerde aannemersorganisaties toe te laten tot zijn gelederen. Wel staat de werkgeversorganisatie open voor een betere communicatie met deze organisaties. “Het AVBB verdedigt de belangen van de leden. De gespecialiseerde aannemers profiteren daarvan. Wij zijn heel goed in staat die trom te roeren”, aldus AVBB-voorzitter H.P. Barth.

Barth reageert hiermee desgevraagd op de wens van zeker acht belangenorganisaties van gespecialiseerde aannemers (de voegers AVPB, de betonstaalverwerkers Voga, de metselaars NMPB, de straatmakers OBN, de kitbedrijven VKB, de tegelzetters Bovatin, de steigerbouwers VSB en de dakdekkers verenigd in het Hellend Dak) om meer zeggenschap te krijgen over de inhoud van de bouw-cao. De organisaties lieten onlangs bij monde van VOGA-voorzitter N. Braas weten dat ze zich in een minderwaardige positie gemanoeuvreerd voelen omdat ze van het AVBB geen inspraak krijgen in de cao of bestuurlijke verantwoordelijkheid mogen dragen voor de door de cao gevoede fondsen als het O&O-fonds en het Scholingsfonds. Braas kondigde aan dat de organisaties de krachten zullen bundelen tot een Cluster Gespecialiseerde Aanneming dat zich tot doel stelt als volwaardig partner te worden geaccepteerd.

De uitlatingen van Braas werden enige dagen later gestaafd door een EIB-onderzoek waarin naar voren kwam dat een steeds groter deel van de omzet van de hoofdaannemer wordt betaald aan onderaannemers en de toeleveranciers. Daarnaast, zo constateert het EIB, is er bij de onderaannemers in toenemende mate sprake van een voor de hoofdaannemer onmisbaar specialisme.

Volgens Barth dienen de cijfers van het EIB enigszins gerelativeerd te worden. “Het begrip gespecialiseerde aannemer is natuurlijk erg breed. Als je de PTT een ingewikkelde elektronische installatie in een kantoor laat plaatsen dan is dit bedrijf in strikte zin een onderaannemer. Wij zien de onderaannemer echter toch meer in de traditionele zin. Dan spreek ik over bijvoorbeeld de metsel- en de heibedrijven. De aannemersorganisaties die nu zeggen inspraak in de cao te willen realiseren nog geen tien procent van de omzet in de bouw. Ook is het aantal werknemers in de gespecialiseerde aanneming in de periode 1984-1992 gelijk gebleven. Vanuit die optiek is er dus geen aanleiding om de gespecialiseerde aannemers aan te laten schuiven bij de cao-onderhandelingstafels.”

Achterban

“Ik wil er verder op wijzen dat het afsluiten van de cao, die overigens niet door het AVBB maar door zeven van de negen lidverenigingen wordt afgesloten, maar een klein onderdeel vormt van wat wij doen. Het AVBB doet veel meer en moet daarbij rekening houden met zijn achterban. Die achterban heeft nu al een enorme omvang en is weer verdeeld over verschillende verenigingen. Dat maakt het soms best ingewikkeld. Je moet tenslotte enige tactische manoeuvreerbaarheid houden, juist ook bij de cao-onderhandelingen. Als daar nog eens een vertegenwoordiger van de gespecialiseerde aannemers bij zou komen zitten zou het echt te gek worden.”

“Het is trouwens”, gaat Barth verder, “niet het AVBB dat beslist over wie er de cao-onderhandelingen voert, maar de Sociaal Economische Raad aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De gespecialiseerde aannemers zitten dus eigenlijk aan de ‘verkeerdehoutseweg’, want wij zitten aan de Benoordenhoutseweg”, zo grapt de AVBB-voorzitter.

Bouwplatform

Barth voegt er aan toe dat het AVBB meerdere malen per jaar intensief contact heeft met de voorzitters van de bouwpartners, waaronder de FAANB. Daarnaast bestaan er contacten met de gespecialiseerde aannemerij via het Bouwplatform. Hierin wordt kennis uitgewisseld en wordt er naar elkaars belangen geluisterd. Barth: “Als de voorzitters van de gespecialiseerde aannemers-organisaties dat graag op een andere manier zouden doen, valt daar natuurlijk over te praten. Wij staan daar voor open. Er mag geen indruk ontstaan dat de wijze van communicatie tussen het AVBB en diverse organisaties voor eeuwig is vastgelegd.”

De AVBB-voorzitter voegt eraan toe dat het AVBB zich sowieso aan het bezinnen is om zijn belangenbehartiging te optimaliseren. “Ik heb dat ook op het laatste AVBB-congres gezegd. We proberen onze organisatie zo efficient mogelijk te houden. Dat betekent dat we in eigen kring voortdurend ons functioneren ter discussie stellen. Centraal staat dan de vraag of je nog datgene doet waar de leden op zitten te wachten.” De AVBB-voorzitter onderkent dat het samengaan van de vijf gww-organisaties in een federatie, dat waarschijnlijk nog dit jaar zal plaatsvinden, een van de resultaten hiervan is. “Een dergelijke intensieve samenwerking is efficienter. Als bijvoorbeeld een minister een voor de bouw interessante nota opstelt heeft het geen zin om die door tien verschillende verenigingen te laten vertalen naar de eigen achterban. Dergelijke zaken kun je beter centraal aanpakken.”

Barth: “wijze van communicatie met AVBB is niet voor eeuwig vastgelegd”.

Reageer op dit artikel