nieuws

‘Auto krijgt minder belangstelling’

bouwbreed Premium

Het Amerikaanse Worldwatch Institute constateert een afnemende belangstelling voor de auto en een stijgende interesse voor de spoorwegen. Het instituut spreekt van een nieuwe opleving van het spoorgebonden verkeer. In Europa winnen de spoorwegen aan belang door de verbinding tussen de hoofdsteden door hogesnelheidstreinen. Duitsland zal bijvoorbeeld tot aan 2010 meer in spoorwegen investeren dan in autowegen.

China zal tot aan 1995 ruim f. 40 miljard uitgeven aan het spoornet. In India verviervoudigde sinds 1950 het aanbod aan passagiers voor de spoorwegen. De Amerikaanse agglomeratie Los Angeles wil door de aanleg van 600 kilometer buurtspoorweg de overbelasting op de autowegen verminderen. Het instituut rekent voor dat investeringen in spoorwegen niet alleen economische groei veroorzaken maar ook bijdragen aan een schoner milieu. Een passagier in een intercitytrein vergt een derde minder energie dan een vliegtuigpassagier en eenzesde minder dan een autobestuurder. Alleen al in de Verenigde Staten veroorzaken de uitlaatgassen van het autoverkeer volgens het instituut voor zo’n f. 186 miljard schade aan het milieu en de gezondheid.

Reageer op dit artikel