nieuws

Alternatieve energie vraagt stimulerend subsidiebeleid

bouwbreed

Wil er meer interesse komen voor het toepassen van alternatieve energiebronnen dan zal de huidige energieprijs minstens moeten verdubbelen. Een werkelijk stimulerend subsidiebeleid biedt een mogelijkheid om alternatieve energiebronnen rendabel toe te passen. Een progressief tariefstelsel op het gebruik van fossiele brandstoffen maakt alternatieve energiebronnen eveneens aantrekkelijk voor gebruikers.

De Algemene Woningbouwvereniging Reimerswaal uit Kruiningen treft die energiemaatregelen welke zich op termijn terugverdienen door een verhoging van de kale huurprijs. Op een bijeenkomst in Heinekenszand legde medewerker van het bedrijfsbureau W. de Feiter uit dat de corporatie ook afweegt of installatie een besparing voor de huurder oplevert.

Een andere keuze biedt de realisatie van een milieuvriendelijker toepassing zonder dat daar (veel) hogere kosten tegenover staan. Sanitair bestaat zoveel mogelijk uit waterbesparende douchekoppen en uit stortbakken met spoelonderbreking en verminderde inhoud.

Dat gebeurt zonder huurverhoging terwijl de installatie zonder veel meerkosten kan gebeuren. Het plaatsen van dubbel glas en het aanbrengen van isolatie in spouwmuren en tegen dak, vliering of vloer brengt wel huurverhoging met zich mee. Daar staan weer wel subsidies tegenover. Bij aanleg en vervanging van cv-ketels kiest de corporatie altijd voor een HR/NOx-arme combiketel wat de huur met f. 14 per maand verhoogt.

Plafondvernieuwing

De Feiter noemde het een kleine moeite om in het geval van plafondvernieuwing op de verdieping een isolatielaag aan te brengen. Dit werk kost relatief weinig omdat het binnen de stroom valt. De subsidie van f. 10 per vierkante meter dekt nagenoeg de meerkosten van de isolatie.

Hetzelfde geldt voor het vervangen van houten vloeren op de begane grond. Het aanbrengen van isolatie onder een nieuwe betonvloer levert ook weinig meerkosten maar weer wel subsidie op. Dergelijke verbeteringen moeten wel in het bestek of de opdracht staan. De corporatie houdt voor alle woningen uit het bestand de aanwezigheid van dubbel glas bij. Ontbreekt dat in een woning dan wordt het bij verhuizingen geplaatst.

Het overzicht geeft tevens het moment aan waarop de corporatie eventueel nieuwe kozijnen moet aanbrengen. Is die termijn langer dan tien jaar, de afschrijvingsperiode voor dubbel glas, dan wordt dubbel glas (bij)geplaatst. De kale huur stijgt in dat geval met f. 0,80 per vierkante meter per maand.

Zodra woningen voor groot schilderwerk in aanmerking komen, beoordeelt de corporatie eveneens de toestand van de kozijnen. Kunnen die nog een tijd mee dan krijgen de bewoners het aanbod om in de hele woning dubbel glas te laten plaatsen. In het daaropvolgende schilderwerk speelt de milieubelasting die de verf teweeg brengt een belangrijke rol.

Welslagen

Volgens de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Dordrecht valt of staat het welslagen van plannen met de overdracht op de praktijk. Tot voor kort bleek de controle op de bouwplaats over de uitvoering aan de hand van voorkeurslijsten onvoldoende.

Dat was mede te wijten aan tekorten in de capaciteit en aan onvoldoende organisatie in de overdracht van interne voorbereiding. dat leidde tot een achterstand in kennis en ervaring. Daar komt bij dat bouwopzichters doorgaans alleen toezien op de naleving van vastgelegde regels. In het geval van voorkeurslijsten gaat het om vrijwillige en niet af te dwingen afspraken. Onder meer cursussen moeten de bouwopzichters op de hoogte brengen van milieumaatregelen. het aanbod van dergelijk onderricht blijft evenwel schaars zodat veel ervaring nog in de praktijk moet worden opgedaan.

Acceptabel

In de verschillende poen kwamen allerlei maatregelen tot uitvoering. Daarentegen bleek ook veel niet gelukt. Er wordt gezocht naar haalbare onderwerpen die ook inzake onderhoud acceptabel blijven zonder dat een definitieve oplossing naar voren kwam.

Desondanks ontstaat een klimaat waarin de gemeente een voorkeur kan uitspreken waarin opdrachtgevers zich ke vinden en waarin elke partij aan de hand van de opgedane ervaring verder wil. Het gaat hierbij niet om enkele poen maar om de hele woningbouwproductie van Dordrecht.

De gemeente wil deze aanpak uitbreiden naar zaken buiten de woningbouw zoals de kleine verbouwingen in de stad. Hier ligt een beduidend grotere rol voor bouw- en woningtoezicht. Deze dienst ontvangt alle bouwaanvragen en onderhoudt de meeste contacten over bouwactiviteiten met particulieren.

Reageer op dit artikel