nieuws

Algemeen directeur weg bij SFB

bouwbreed

Drs. J.W.E. Neervens, algemeen directeur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, verlaat per 1 september dit uitvoeringsorgaan voor de bouwnijverheid. Per die datum zal hij toetreden tot de directie van het ambtenarenpensioenfonds ABP die hij gaat voorzitten.

Met deze benoeming door de Raad van Bestuur van het ABP is de directieraad-nieuwe stijl volledig.

De heer Neervens verlaat zijn post, naar het SFB meedeelt, op verzoek van het ABP, na een dienstbetrekking van 22 jaar, waarvan tien jaar als algemeen directeur. Daarvoor was hij nog enkele jaren directeur personeelszaken.

In een vergadering van 6 april a.s. zal het SFB-bestuur besluiten hoe de komende vacature moet worden ingevuld.

Reageer op dit artikel