nieuws

Alders ziet nog kansen voor houtconvenant

bouwbreed

De regering betreurt het dat de milieubeweging zich eind februari heeft teruggetrokken uit het Convenant Tropisch hout. De actie betekent echter nog niet dat hierdoor het convenant is mislukt.

Dit antwoordt minister Alders op vragen van het Tweede Kamerlid Verspaget (PvdA). Zoals bekend heeft het convenant, dat is gesloten tussen overheid, bedrijfsleven en milieu-organisaties, tot doel om per 31 december 1995 de import van tropisch hardhout aan banden te leggen en te beperken tot hout dat op duurzame wijze wordt gewonnen. De twee milieu-organisaties (het Wereld Natuurfonds en de International Union for Conservation of Nature) hebben zich eind februari teruggetrokken uit het convenant, omdat zij zich storen aan het vertragende optreden van enkele convenant-partijen. Het conflict spitst zich daarbij met name toe op de vraag of het hout uit de zogeheten conversiebossen (bossen, die moeten verdwijnen voor industriele ontwikkeling of woningbouw) tot duurzaam hout moet worden gerekend of niet.

Er hoeft echter niet voor te worden gevreesd dat de uitvoering van het convenant in het gedrang komt, meent Alders. Volgens hem hebben de overige negen ondertekenaars unaniem te kennen gegeven met voortvarendheid de verdere uitvoering van het convenant ter hand te zullen nemen. Van mislukking is derhalve geen sprake.

Reageer op dit artikel