nieuws

‘Wonen boven winkels’ in Leidse binnenstad

bouwbreed

Evenals bijvoorbeeld in Den Haag werkt ook de gemeente Leiden actief aan het ‘Wonen boven winkels’, zoals een boekje is getiteld dat de Dienst Bouwen en Wonen heeft uitgebracht. In het eerste hoofdstuk wordt breedvoerig stilgestaan bij de kleine criminaliteit zoals die in stadscentra hoogtij lijkt te vieren.

Maar het wonen boven winkels lijkt geen recept voor bestrijding van klein geweld en/of gevoelens van onveiligheid. Maar zoals terecht voor de Haagse situatie wordt aangehaald, is het vooral de inzet van het realiseren van de compacte stad. Binnensteden hebben in de winkelstraten een behoorlijke capaciteit om inwoners te huisvesten in anders nauwelijks gebruikte verdiepingen boven de bestaande winkels. Slechts incidenteel wordt een deel van de beschikbare ruimte voor opslag gebruikt, terwijl (enig) onderhoud nodig is om geen lekkage te krijgen.

Uit de ervaringen in Leiden blijkt het vaak wat hoofdbrekens te geven, om de woningen toegankelijk te maken, bij voorkeur buiten de winkels om. Dat is niet steeds direct rendabel, hoewel in gunstige gevallen meer mogelijk is door in de lichte verbouwing mee te nemen onderdelen die wel degelijk voor de winkels een voordeel betekenen.

Na inleidende hoofdstukken zijn tien voorbeelden uit de praktijk vluchtig gedocumenteerd, al ontbreken duidelijke schetsjes die een redelijk beeld geven van de oplossingen. Aansluitend worden de betrokkenen bij de procedures naar hun ervaringen gevraagd en wordt een blik in de toekomst geworpen.

Uit het boekje wordt de indruk gevestigd, dat vooral Den Haag niet alleen meer ervaring heeft en vroeger is begonnen, maar ook verder gaat in structurele oplossingen, soms voor meerdere panden naast elkaar via een nieuwe ontsluiting. Maar het is goed dat de Leidse problematiek in dit boekje is gedocumenteerd. Voor nieuwkomers in de markt van woningen boven winkels biedt de uitgave een indicatie van hetgeen men zoal tegen kan komen.

Maartje Cosijn: ‘Wonen boven winkels’. Uitgave gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden.

Reageer op dit artikel