nieuws

Winst installateur GTI in vrije val

bouwbreed

De winst van installateur GTI is fors gekelderd. Bij een omzet van f. 1,410 miljard (1992: f. 1,522 miljard) werd een netto resultaat behaald van f. 6,3 miljoen, dat is een val van f. 25 miljoen. De forse daling is het gevolg van een buitengewone lasten voor belasting van f. 18,4 miljoen. Met dit geld werden delen van GTI gereorganiseerd.Onder invloed van de verminderde bedrijfsinvesteringen, de daling van het prijsniveau en de teruglopende rente-opbrengsten daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen tot f. 17,7 miljoen (f. 36 miljoen).

Op grond van de marktvooruitzichten, de aanpassing van de uitvoeringscapaciteit en de orderportefeuille verwacht GTI voor 1994 een hogere nettowinst dan in 1993 is bewerkstelligd.

Reageer op dit artikel