nieuws

Volker Stevin presenteert jaarcijfers: Starre arbeidsvoorwaarden zijn slecht voor de bouw

bouwbreed

De arbeidsvoorwaarden in de bouw zijn niet flexibel. Op dit moment vindt er een individualisering van de Nederlandse samenleving plaats die goeddeels voorbij gaat aan de bouwnijverheid. Jaarverslag 1993 Koninklijke Volker Stevin: “We zijn van mening dat de starheid van de huidige pensioenregelingen doorbroken zal moeten worden.

Het aannemingsconcern Koninklijke Volker Stevin (KVS) greep de presentatie van de jaarcijfers over vorig jaar aan om zijdelings stil te staan bij de cao en de oneerlijke concurrentie als gevolg van de open grenzen. Ir A.P.H. van Baardewijk, voorzitter raad van bestuur Koninklijke Volker Stevin, schrijft in zijn jaarverslag dat er vervroegde uittredingsregelingen moeten komen teneinde tot een besparing te komen op de kosten van de huidige vut-regelingen, die in de internationale concurrentieverhoudingen onbetaalbaar zijn geworden.

Technologie

Daarnaast stelt KVS zijn vraagtekens bij de open-grenzenpolitiek. Van Baardewijk: “De vrije- markteconomie in Nederland en Europa is in toenemende mate de oorzaak van een ongezond hevige concurrentie. Daarbij komt het veelal op prijsvechten aan met als gevolg een grote uitstoot van werkgelegenheid. Het wordt tijd eens kritisch te kijken naar het automatisme van de vrije markt zoals Brussel en Den Haag als vaststaand beschouwen.”

Als rechtstreeks uitvloeisel van het vrije-marktmechanisme noemde Van Baardewijk afnemende investeringsbereidheid en, zeker ook in de bouwwereld, een bedreiging van technologische ontwikkelingen. “In de marges zit als gevolg van het Brusselbeleid geen ruimte om opleidingen en technologische investeringen mogelijk te maken. Het ging in Nederland de afgelopen tien jaar redelijk goed, maar wel met een duidelijk achtergebleven technologie. Door deze ontwikkelingen komt de bouw in een kwetsbare positie”. Een oplossing voor dit probleem bracht Van Baardewijk niet naar voren. “We hebben in het Oostblok gezien dat geleide markteconomie niet werkt, maar ik vraag me toch af of de vrije markt wel zo automatisch moet worden voortgezet. Je zou aan een soort tussenvorm ke denken.”

Wegenbouw

In tegenstelling tot de Hollandsche Beton Groep maken de wegenbouwers van KVS, Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS), wel winst. De onderneming die absoluut marktleider is, heeft een veel beter commercieel apparaat en tekent goedkoper in. “Ondanks de teruggang in de aanbesteding van bitumineuze verhardingen hebben we de winst op het zelfde peil ke houden als vorig jaar”, verklaart ir. W.H. Lanser, binnen de raad van bestuur belast met de operationele leiding.

Tevreden

Ondanks alle mooie verhalen over investeringen in de infrastructuur en het sluiten van overeenkomsten om de discontinuiteit op te vangen merkten KWS daar weinig van. De Nederlandse omzet uit wegenbouw liep terug van f. 608 naar f. 567 miljoen. Als gevolg van verbeterde wegenbouw-activiteiten in het buitenland liep de omzet met f. 1miljoen op tot f. 702 miljoen.

Naast bezorgdheid klonk er in het Rotterdamse Adriaan Volkerhuis ook een zekere tevredenheid over de in 1993 behaalde resultaten. De nettowinst steeg voor het zesde achtereenvolgende jaar, ditmaal met 6 procent tot f. 42,6 miljoen. “En dit ondanks een met 3 procent tot f. 2,246 miljard gedaalde omzet”, constateert van Baardewijk.

Als een soort ritueel wordt de winst in de tweede helft van het jaar binnen gehaald. In de laatste zes maanden van het jaar 1993 wist men in Rotterdam f. 36,6 miljoen binnen te halen. Na aftrek van het dividend wordt uiteindelijk f. 26 miljoen aan de reserves toegevoegd.

Tevreden achterover leunen is er voor het bestuur van de aannemer echter niet bij. Van Baardewijk: “Met een zekere regelmaat zullen we bedrijven blijven overnemen. Op het ogenblik ronden we de overneming van Bouwbedrijven Jongen, die f. 200 miljoen jaaromzet heeft, af. Mede door deze acquisitie verwachten we in 1994 een hogere winst en omzet.”

Hoewel Volker Stevin een kerngezonde balans heeft, kijkt het bestuur toch naar nieuwe mogelijkheden om de financiering op lange termijn te verbeteren. “Over enkele weken komen we waarschijnlijk met een converteerbare obligatielening zonder dat daardoor verwatering van de winst per aandeel dreigt”, aldus financieel directeur W.T.J. Dijkman. Verder zal aandeelhouders worden gevraagd in te stemmen met de mogelijkheid om in een later stadium converteerbare preferente aandelen uit te geven voor de financiering op langere termijn. Volker Stevin noemt dit instrument ‘financieringspreferente aandelen’. Hiertoe krijgen aandeelhouders een statutenwijziging voorgelegd.

Voorzitter raad van bestuur Volker Stevin, Van Baardewijk

Reageer op dit artikel