nieuws

VNG: verdeelsleutels Gemeentefonds ingrijpend

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten noemt de effecten van de nieuwe verdeelsleutels van het Gemeentefonds “ingrijpend” en een “verdeling van de armoede”. Volgens de VNG gaat de Raad van de Gemeentefinancien (RGF) grotendeels voorbij aan de gevolgen van de herverdeling voor veel gemeenten.

Afgelopen week heeft de Raad voor de Gemeentefinancien een evaluatie-onderzoek naar de werking van het gemeentefonds gepresenteerd. De raad concludeert in dit onderzoek dat het fonds zijn geld anders moet gaan verdelen zodat behoeftige en centrumgemeenten meer krijgen en welvarende en randgemeenten minder.

De verschuiving van de raad zou in 1992 f. 600 miljoen gulden van het totale fonds van f. 15 miljard hebben bedragen. Van de 636 gemeenten zouden er 400 op achteruit zijn gegaan, waarvan 200 meer dan 10 procent. Daartegenover zouden 250 gemeenten voordeel van de herverdeling hebben gehad, waarvan 50 meer dan 10 procent. De vier grote steden zouden er samen ongeveer f. 225 miljoen op vooruit zijn gegaan. De VNG zegt na bestudering van het evaluatie-rapport de nieuwe verdeelsleutels ingrijpend te vinden. “Herverdeling”, zo stelt de VNG in een reactie vast, “van het Gemeentefonds is herverdeling van de armoede. Omdat het Gemeentefonds volledig zijn aandeel levert in de bezuinigingen in de collectieve sector, worden de ‘nadeelgemeenten’ bij deze herverdeling voor extra problemen gesteld. In de afgelopen tien jaar is op het Gemeentefonds ruim f. 2 miljard bezuinigd. De verkiezingsprogramma’s stellen voor de komende kabinetsperiode bezuinigingen tussen de f. 500 en f. 1 miljard in het vooruitzicht. De geadviseerde herverdeling maakt het voor de ‘nadeelgemeenten’ nog moeilijker.”

Hoewel de VNG benadrukt dat de moeilijke financiele positie van sommige gemeenten geen beletsel moet zijn voor een herverdeling van het fonds, stelt het zich wel op het standpunt dat onvolkomenheden in de verdeelsleutels in geval van armoede nog meer ongewenst is dan in rijkere tijden.

De gemeente Den Haag, die samen met Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, f. 227 miljoen extra uit het fonds moet ontvangen, zegt in een reactie dit een eerste stap te vinden. “Maar”, zo zegt de residentie, “er is meer nodig. Het voorstel houdt onvoldoende rekening met de noden van de grote steden.”

Reageer op dit artikel