nieuws

Vereniging bepleit versoepeling van woningwaardering

bouwbreed

Het woningwaarderingstelsel dat aan het landelijk uniform puntensysteem is opgehangen, moet worden versoepeld. Daardoor kan er meer ruimte worden gecreeerd om huren aan te passen aan wat de markt bereid is ervoor te betalen.

Aldus F.G.M. Schuurs, directeur van de Vereniging van eigenaren van vastgoed ‘Huis en Eigendom’.

Deze vereniging opende gisteren in Nijmegen het zesde kantoor. Naast de hoofdkantoren in Den Haag en Amsterdam heeft de vereniging bijkantoren in Leiden, Breda en Rotterdam. Huis en Eigendom houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de kleinere verhuurders.

Schuurs greep de opening van de nieuwe vestiging aan om de knelpunten van de huidige huurmarkt aan te stippen.

Volgens de directeur worden door het ontbreken van een vrije markt nauwelijks nog huurwoningen in de particuliere sector gebouwd. Door de veeleisende regelgeving van de overheid ke in zijn ogen nauwelijks nog goedkope woningen worden gerealiseerd.

Huurbescherming

Tenslotte merkte hij op dat “de goedkope huurvoorraad in de bestaande sector met een omvang van ongeveer 370000 woningen door de vergaande huurbescherming niet adequaat worden onderhouden. Voor woningverbetering ontbreken al helemaal de middelen met verpaupering als onvermijdelijk gevolg.”

Als deze knelpunten niet snel genoeg worden opgelost vreest de vereniging dat de huurmarkt steeds verder naar de “marge van de volkshuisvesting” zal afglijden.

Volgens de vereniging moet er meer contractvrijheid tussen huurder en verhuurder komen. In de praktijk betekent dit dat er over zaken als de huurprijs en de contractduur meer moet worden onderhandeld.

Vermindering

Ook moet een geleidelijke vermindering van de wettelijke huurbescherming worden ingevoerd. Als eerste stap pleit de Vereniging Huis en Eigendom voor het versoepelen van het zogenoemde woningwaarderingsstelsel dat is opgehangen aan een landelijk uniform puntensysteem. “Daardoor”, zo benadrukte Schuurs, “zou er meer ruimte ke worden gecreeerd om huren aan te passen aan wat de markt bereid is ervoor te betalen. Deze versoepeling zou ke inhouden dat stap voor stap de ruimte om de huren aan te passen aan de markt, wordt vergroot.”

Voor de meestal kleine verhuurders van goedkope woningen biedt dit echter geen soelaas. Schuurs wil dan ook dat voor deze sector de huren niet in procenten maar in guldens worden verhoogd.

Reageer op dit artikel