nieuws

Venray wil bouw 561 woningen in 1995

bouwbreed Premium

De gemeente Venray heeft voor 1995 een bouwbehoefte van 561 woningen. De gemeente heeft echter slechts voor 402 woningen bouwgrond beschikbaar. Inmiddels zijn nieuwe uitbreidingswijken in studie genomen met een totale capaciteit van 326 bouwlocaties voor 1995. Met het extra aantal wil de gemeente de doorstroming bevorderen en een buffer opbouwen in bouwlocaties.

De 402 woningen worden in 1995 gebouwd op de navolgende locaties: 42 sociale huurwoningen Eikenlaan/Beukenlaan, 45 sociale huur, 10 sociale koop- en 30 vrije sectorkoopwoningen op de hoek Zuidsingel/Leunseweg. Voor dit po heeft Nevanco BV Helden, samen met de Woningstichting Noord-Limburg belangstelling.

Op het St. Jozefterrein is ruimte 45 sociale huur- en 20 sociale koopwoningen, in de wijk Brukske ke 30 sociale huurwoningen gebouwd worden als inbreidingspo. In het Plan Landweert 2 en Landweert 3 worden respectievelijk 80 en 84 vrije sectorwoningen gebouwd. Aan de Molenklef komen 15 appartementen en op kleinere locaties nog eens dertig woningen.

Reageer op dit artikel