nieuws

Uni-Invest vergroot beleggingsresultaat

bouwbreed

De vastgoedonderneming Uni-Invest heeft over 1993 een totaal beleggingsresultaat behaald van f. 30,1 miljoen tegen f. 7 miljoen in het jaar ervoor. Het indirecte beleggingsresultaat steeg van f.3,6 miljoen tot f. 10,7 miljoen.

Uni-Invest schrijft de verbetering van het resultaat vooral toe aan de in 1991 begonnen en in 1992 afgeronde reorganisatie. Bovendien heeft er een uitbreiding van de beleggingen plaatsgehad. Die ging gepaard met een versterking van het eigen vermogen met 46 procent tot f. 241 miljoen.

Het indirecte beleggingsresultaat van f. 10,7 miljoen is onder meer gebaseerd op herwaardering van de portefeuille. Uni-Invest vergrootte in 1993 zijn beleggingsportefeuille van f. 361 miljoen tot f. 615 miljoen. Daar komt per 1 april 1994 nog eens f. 90 miljoen aan winkelpanden bij, waarmee het winkelbestand binnen de portefeuille 50 procent gaat beslaan.

Door de overneming van de winkelpanden is de leegstand toegenomen van 2,3 procent tot 2,7 procent. Uni-Invest wil naar f. 1 miljard aan beleggingen toe.

Reageer op dit artikel