nieuws

Stichting Bouw-Vak-Werk publiceert cijfers over werkloosheid in de bouwnijverheid

bouwbreed

De stichting Bouw-Vak-Werk in Gouda heeft voor het eerst kwartaalcijfers gepubliceerd op het gebied van werkloosheid in de bouw. De gegevens zijn afkomstig van de bedrijfsverenigingen in de branche en het Arbeidsbestand Bouwnijverheid.

De bouwnijverheid is hiermee de eerste branche die een zo fijnmazig inzicht in zijn eigen arbeidsmarkt heeft.

De werkloosheidscijfers zijn namelijk uitgesplitst naar de 28 Regionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBAs), naar de de vijf betrokken caos, naar beroep en naar duur van de werkloosheid.

Uit de cijfers blijkt dat de werkloosheid in de bouw-, schilders- en stukadoorssector met ongeveer eenderde is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Naast de seizoenmatige toename is er duidelijk sprake van een negatieve invloed van de conjunctuur. Ook valt op te maken dat de werkloosheid onder het kaderpersoneel in vergelijking met een jaar eerder is afgenomen. Voorts wordt duidelijk dat er in het noorden des lands minder werkzoekenden zijn dan in de rest van Nederland. Met name in het westen is het aantal werkzoekenden groot. Een en ander is waarschijnlijk het gevolg van de fors afgenomen utiliteitsbouw in deze regio.

Vergelijkingen

Volgens directeur C. van Vliet van Bouw-Vak-Werk wordt het nu verstrekte cijfermateriaal pas echt interessant wanneer er meerder kwartalen verstreken zijn en er vergelijkingen ke worden gemaakt. Van Vliet: OBij de schilders zien we nu een forse toename van de werkloosheid. Echter, pas nadat de cijfers van de opvolgende twee kwartalen beschikbaar zijn, ke we bekijken of het hier daadwerkelijk om een conjuncturele teruggang gaat of dat het toch voornamelijk seizoenswerkloosheid betreft.O

De cijfers moeten een belangrijke rol gaan spelen bij het te voeren arbeidsmarktbeleid voor de bouw bij de RBAs. Bouw-Vak-Werk is hiermee namelijk in staat vrij exact uit te rekenen welke inspanningen de arbeidsvoorziening moet doen ten aanzien van scholing en arbeidsmarkt-toeleiding. Met het nieuwe periodiek te verschijnen cijfermateriaal heeft de bouw de infrastructuur gereed om een goed zicht p de arbeidsmarkt bouw te krijgen en te houden is, aldus Van Vliet.

We hebben nu vanuit elke invalshoek inzicht op de arbeidsmarkt. Via de onderzoeken van het EIB krijgen we inzicht in de bouwopgaaf per regio. Daarnaast ke we nu zien hoeveel werklozen er zijn in de bouw en tevens wie er in welke functie in de bedrijfstak werken. Met behulp van de gegevens ke we een adequaat arbeidsmarktbeleid uitzetten voor de toekomst.

Reageer op dit artikel