nieuws

Starke Diekstra gegroeid tegen bouwstagnatie in

bouwbreed

Starke Diekstra pomanagers heeft voor het tweede opeenvolgende jaar een opmerkelijke groei laten zien. Ondanks een lagere bouwproduktie vorig jaar dan in het jaar 1992 kon een hoger resultaat worden geboekt. De netto-winst na belasting bedroeg f.

2,1 miljoen, een groei van 39% ten opzichte van die in 1992. Per aandeel bedroeg de netto-winst f. 4,74 tegen f. 3,43 in 1992. Van de winst zal f. 1,3 miljoen aan aandeelhouders worden uitgekeerd, terwijl f. 800000 aan het eigen vermogen zal worden toegevoegd.

Omzet- en winstgroei

Ook voor dit jaar ziet Starke Diekstra mogelijkheden tot groei van zowel de omzet als de winst met een percentage van circa 15. Dat tekent zich al enigszins af uit de orderportefeuille, die op 31 december 1993 f. 71miljoen bedroeg tegen f. 40 miljoen ultimo 1992.

Die verwachting stoelt men op meerdere gronden. Ten eerste gaat men de dienstverlening uitbreiden. De hoofdactiviteit blijft overigens bestaan uit pomanagement, het begeleiden van een bouwwerk van begin tot oplevering tegen enkele procenten van de aanneemsom, waar vroeger de hoofdaannemer tegen veel hogere kosten voor zorgde.

Consultancy

Aan die hoofdactiviteit is nu managementconsultancy toegevoegd, waarbij men opdrachtgevers begeleid bij hun streven tot nieuwbouw zodat ze de hun passende oplossingen kiezen. En vervolgens wordt, mede door overname van Interim Facility Management Nederland, opdrachtgevers nu ook de exploitatie van hun vastgoed aangeboden.

Behalve een te openen vierde vestiging in Maastricht (naast die in Brussel, Groningen en Nieuwegein) zal ook koers worden gezet naar Berlijn. Men werkt er nu al voor enkele Nederlandse opdrachtgevers, maar willen dat ook gaan doen voor Duitsers.

Voor dit jaar zal er naar verwachting rond DM75 miljard in Oost Duitsland aan bouwactiviteiten worden ontwikkeld, waarvan alleen al in Berlijn zo’n 60% aan woning- en utiliteitsbouw zal plaatsvinden alsmede infrastructurele werken zullen worden uitgevoerd

Ook wordt de markt verkend in Frankrijk (maar een vestiging aldaar via een overname zal zeker nog een jaar op zich laten wachten) en in landen als Spanje en Portugal.

Opdrachten

In het verslagjaar werkte Starke Diekstra voor 345 opdrachtgevers aan 693 opdrachten, waaronder een aantal opmerkelijke. Zoals de herhuisvesting van de provincie Zuid-Holland, de ontwikkeling van het nieuwe hoofdkantoor van ABN Amro, herontwikkeling van he Heinekenterrein in Amsterdam en het Feijenoordstadion.

Via een joint venture met PTT Vastgoed BV werkt men door aan de ombouw van ongeveer 2000 postkantoren.

Reageer op dit artikel